seminare:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
seminare:start [2019-07-08 23:43]
mj Změna hlavního orga KSP
seminare:start [2019-09-14 23:14] (aktuální)
katerina.rosicka
Řádek 114: Řádek 114:
   * Adresa: Korespondenční seminář Výfuk, MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8   * Adresa: Korespondenční seminář Výfuk, MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
   * Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., ☎ 95155 2410, Zdenek.Drozd{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz   * Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., ☎ 95155 2410, Zdenek.Drozd{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz
-  * Hlavní organizátor: ​Alžběta AndrýskováAndryskova.Alzbeta{{::​zavinac.gif?​nolink|}}seznam.cz; Daniel Slezák, dans{{::​zavinac.gif?​nolink|}}vyfuk.mff.cuni.cz.cz+  * Hlavní organizátor: ​Kateřina Rosickákackar{{::​zavinac.gif?​nolink|}}vyfuk.mff.cuni.cz; Daniel Slezák, dans{{::​zavinac.gif?​nolink|}}vyfuk.mff.cuni.cz.cz
 </​callout>​ </​callout>​
  
  • seminare/start.1562622239.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019-07-08 23:43
  • autor: mj