studenti:finance

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
studenti:finance [2016-11-22 16:15]
karel [Informace pro studenty - Jak získat nějaké finance?]
studenti:finance [2016-11-22 18:21] (aktuální)
karel [Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK)]
Řádek 29: Řádek 29:
  
 Podrobnosti o tom, jak program funguje a jak se žádá naleznete na [[http://​www.cuni.cz/​UK-33.html|webu univerzity]]. Žádost se podává ve [[https://​is.cuni.cz/​webapps/?​lang=cs|Webových aplikacích UK]]. Uzávěrka na MFF UK bývá 15. 11. na projekty na další kalendářní rok. Informaci o přidělení se dozvíte cca v březnu. Obvykle bývají nějaké náklady projektu upraveny/​proškrtány -- kolik financí vám bylo přiděleno se dozvíte také v březnu/​dubnu. Podrobnosti o tom, jak program funguje a jak se žádá naleznete na [[http://​www.cuni.cz/​UK-33.html|webu univerzity]]. Žádost se podává ve [[https://​is.cuni.cz/​webapps/?​lang=cs|Webových aplikacích UK]]. Uzávěrka na MFF UK bývá 15. 11. na projekty na další kalendářní rok. Informaci o přidělení se dozvíte cca v březnu. Obvykle bývají nějaké náklady projektu upraveny/​proškrtány -- kolik financí vám bylo přiděleno se dozvíte také v březnu/​dubnu.
 +
 +Obvykle se v říjnu pořádají besedy, které organizuje SKAS/OSA SPIE -- sledujte nástěnky, pokud máte zájem se sejít s úspěšnými žadateli.
  
 === Úspěšnost v žádostech GAUK z MFF UK === === Úspěšnost v žádostech GAUK z MFF UK ===
  • studenti/finance.txt
  • Poslední úprava: 2016-11-22 18:21
  • autor: karel