Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
studenti:kurzy [2019-01-07 14:29]
karolina [Další připravované kurzy, semináře a workshopy pro ZS LS AR 2018 - 2019]
studenti:kurzy [2019-05-31 09:53] (aktuální)
karolina [Setkání s absolventy informatických oborů]
Řádek 48: Řádek 48:
  
  
-===== Připravujeme na podzim 2018 ===== +===== Připravujeme na jaro 2019 ===== 
  
  
Řádek 140: Řádek 140:
  
  
-==== Další připravované akce ==== 
  
  
-Pro zimní semestr aktuálně probíhájí jednání o termínech pro workshopy, semináře a exkurze. O potvrzených vás budeme včas informovat. O proběhnuvších akcích najdete informace v sekci "Již proběhlé akce"​. ​ 
  
  
Řádek 151: Řádek 149:
  
  
 +==== Setkání s absolventy informatických oborů ====
  
 +    Kdy: pondělí 24. června 2019
 +    Kde:  Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, posluchárna S8, Malostranské nám., 16:00 - 19: 00 hod. 
 +  ​
 +Doporučujeme registraci prostřednictvím https://​bit.ly/​2JNnvM2 ​ do 15.6.2019. ​
  
 +Pokud vás zajímá, kterými směry se po studiu informatiky vydat, přijďte si popovídat s absolventy Matfyzu. Jedna žena a tři muži. ​
  
 +Jak vidí studium včera a dnes? 
  
 +Jaké možnosti práce se po celém světě nabízí? Stačí člověku bakalář nebo je dobré sepsat disertačku?​ Korporát nebo malá firma? Jak moc má smysl vydržet matematickou analýzu? Na stole budou nejen tyto otázky, ale mnoho dalších. Prosím, seznamte se.
  
  
 +** Karel Zikmund**
  
 +   ​Vývojář u Microsoftu v americkém Redmotu, kde působí víc než devět let. O čem je korporát a jak moc člověk může hranice klišé velké firmy prorazit? Jak funguje česko-slovenský tým a proč je důležitá týmová spolupráce?​ Zikiho zkušenosti jsou nedocenitelné.
  
-=====   ​Time-management 4. generace, kurz s Ivanou Šindlerovou =====+**Hana Lapková**
  
-    Termín: pátek 4. ledna 2019  +   Zůstala věrná databázímPo magistru zamířila na rok na studium managementu ​do Paříže, ale vrátila ​se. Dobrá parta a pestrost práce ji už 15 let drží u Oracle. I když se firma za dobu jejího ​působení rozrostla, umí nabídnout prostředíkde se dámy cítí dobře.
-    Místo: KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, 10:00 - 16:00 h. +
-    Akce je určena pro všechny zájemce z MFF UK, počet míst je však omezen ​na 15.  +
-Registrace[[https://​bit.ly/​2C7YYMK]] ​do 31.12.2018. +
-   +
-Zkuste ​se naučit sladit své priority, studium, volný časZjistíte, ​že i když nezvládáte vše přesně podle svých ​edstavmůžete být spokojení ​výkonní. Přijďte na interaktivní kurz, jehož výstupy okamžitě použijete v praxi    ​+
  
-Na kurzu si ukážeme odlišné způsoby, jak přistupovat k plánování studia, pracovních povinností,​ rodinných událostí i koníčků. Naučíme se stanovat si pracovní cíle a osobní priority a připravit konkrétní plány a kroky, jak jich opravdu dosáhnout. Seznámíme se s jednoduchými technikami proti „plýtvání časem“. Objevíme návody pro každodenní použití, které šetří čas.  ​+**Tomáš Herceg**
  
-Program ​se sestává ze tří bloků:+  Microsoft Regional Director. Už na střední škole programoval a tomu se věnuje i dál. Ale protože umí své znalosti předat, založil vlastní firmu Riganti s.r.o. a poskytuje komplexní školení in-house řadě firem a pracuje se svými lidmi na zakázkovém vývoji software.
  
-I. blok:   +**Martin Ducháček**
-Jak jsme na tom s řízením ​času. +
-Filosofie a principy time managementu IV. generace. +
-Moje životní role a cíle. ​+
  
-IIblok: +   ​Současný partner RSJ a mecenáš fondu Neuron pro oblast medicínyKromě dataminingu ​databází se věnoval i ekonomii. V rámci firmy přešel z pozice ​šéfa vývoje algoritmických systémů do manažerské pozice v oblasti investic
-Jak pracovat s prioritami. +
-Co dělají nedělají šťastní lidé +
  
-III. blok: +Rozhovor s každým z nich najdete v průběhu června na matfyz.cz.
-Jak plánovat ve svůj prospěch +
-Tipy a triky pro sebeřízení a harmonizaci osobního a profesního života+
  
  
-Mgr. Ivana Šindlerová je lektorka, psychoterapeutka a koučka. Svým klientům ráda ukazuje nástroje pro slaďování pracovního a osobního života, které usnadňují život. Nabízí pouze to, co má ověřeno vlastní praxí. Je absolventkou výcviku v rogersovské psychoterapii v PCA Institutu v Praze a kurzu narativního koučinku v Kodani. 
  
  
  
-=====   Jak se učit aneb Techniky duševní práce v praxi, workshop s Anitou Crkalovou ===== 
  
-    Termín: pondělí 14. ledna 2019  
-    Místo: KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, 10:00 - 14:00 h. 
-    Akce je určena pro všechny zájemce z MFF UK, počet míst je však omezen na 15.  
-Registrace[[https://​bit.ly/​2rN5e6y]] do 10.1.2019. 
-  ​ 
-Cílem semináře je seznámit se s technikami duševní práce a prohloubit své schopnosti zpracovávat informace. Zaměříme se na oblast učení se – jak si lépe pamatovat informace, jak účinně využívat mozkovou kapacitu, jak lze rozvíjet schopnost se soustředit a vytrvat při studiu. Důležitým principem pro zvýšení schopnosti se učit je sebepoznání – rozpoznání svého učebního stylu a porozumění jak obecným zákonitostem učebního procesu, tak individuálním rozdílům pramenícím z rozdílného psychologického osobnostního nastavení. Pochopíte, že to, co funguje druhým, nemusí fungovat právě vám, a především získáte praktické tipy, jak můžete právě váš způsob učení zefektivnit překonáním bariér vnějších i vnitřních. Seminář je veden interaktivním způsobem, s využitím technik z oblasti neurověd a psychologie učení. 
  
-Program 
-• Poznatky neurověd aneb jak pracuje náš mozek 
-• Využití obou mozkových hemisfér 
-• Jak se efektivně učit – rozpoznání svého učebního stylu 
-• Stav FLOW a jeho využití 
-• Důležitost sebepoznání pro rozvoj schopnosti se učit 
-• Psychohygiena jako předpoklad efektivity učení 
-• Techniky na podporu koncentrace a paměti 
-• Doporučení pro další rozvoj technik duševní práce 
  
-PhDr. Anna Crkalová - působí více než 25 let jako lektorka, konzultantka a koučka, zaměřuje se na oblast osobnostního rozvoje a sebepoznání. Při své práci se inspiruje mnoha technikami duševní práce a tvořivosti,​ využívá principy neurolingvistického programování (NLP), jungovskou typologii osobnosti podle MBTI®, práci s tělem a energií. ​ Anita se také zabývá vedením rozvojových projektů, vzděláváním manažerů a koučů a publikační činnosti. Je spoluautorkou řady publikací. ​ 
  
  
Řádek 219: Řádek 197:
  
  
-==== Další připravované kurzy, semináře a workshopy pro ZS  LS AR 2018 - 2019 ==== 
-  
  
-**semináře a workshopy:​**+==== Další připravované akce ====
  
-  
-  * Zahraniční stipendia - Fullbright a Humbold 
-    
-   * program Erasmus - únor 2019 
  
-  * Osobní prezentace - webové stránkyLinked-In+Pro zimní semestr aktuálně probíhájí jednání o termínech pro workshopysemináře a exkurze. O potvrzených vás budeme včas informovat. O proběhnuvších akcích najdete informace v sekci "Již proběhlé akce"​. ​
  
-   * Osobnostní diagnostika a metody učení - leden 2019 
-  ​ 
-   * Jak na Scalu? workshop 
  
-Scala je relativně nový programovací jazykkterý dává možnost výběru mezi funkcionálním (doporučovaným) ​procedurálním (Java – kompatibilním) způsobem programování. Scala je jazyk pro JVM, lze v něm tedy používat jak Java, tak Scala knihovnyOproti Javě nabízí několik více či méně důležitých aspektůproč stojí za zvážení. ​+ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +==== Další připravované kurzysemináře ​workshopy ​pro LS AR 2018 - 2019 ==== 
 +  
 + 
 +**exkurze:​** 
 +     
 +     
 +  *  Crytur spol. s r.o., tbc
  
  
  • studenti/kurzy.1546867754.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019-01-07 14:29
  • autor: karolina