Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
studenti:kurzy [2019-05-31 09:53]
karolina [Setkání s absolventy informatických oborů]
studenti:kurzy [2019-09-18 14:32] (aktuální)
karolina [Další připravované akce]
Řádek 48: Řádek 48:
  
  
-===== Připravujeme na jaro 2019 ===== +===== Připravujeme na zimní semestr ​2019-20 ===== 
  
  
Řádek 149: Řádek 149:
  
  
-==== Setkání s absolventy informatických oborů ==== 
  
-    Kdy: pondělí 24. června 2019 
-    Kde:  Praha, Matematicko-fyzikální fakulta, posluchárna S8, Malostranské nám., 16:00 - 19: 00 hod.  
-  ​ 
-Doporučujeme registraci prostřednictvím https://​bit.ly/​2JNnvM2 ​ do 15.6.2019. ​ 
  
-Pokud vás zajímá, kterými směry se po studiu informatiky vydat, přijďte si popovídat s absolventy Matfyzu. Jedna žena a tři muži. ​ 
  
-Jak vidí studium včera a dnes?  
  
-Jaké možnosti práce se po celém světě nabízí? Stačí člověku bakalář nebo je dobré sepsat disertačku?​ Korporát nebo malá firma? Jak moc má smysl vydržet matematickou analýzu? Na stole budou nejen tyto otázky, ale mnoho dalších. Prosím, seznamte se. 
  
  
-** Karel Zikmund** 
  
-   ​Vývojář u Microsoftu v americkém Redmotu, kde působí víc než devět let. O čem je korporát a jak moc člověk může hranice klišé velké firmy prorazit? Jak funguje česko-slovenský tým a proč je důležitá týmová spolupráce?​ Zikiho zkušenosti jsou nedocenitelné. 
  
-**Hana Lapková** 
  
-   ​Zůstala věrná databázím. Po magistru zamířila na rok na studium managementu do Paříže, ale vrátila se. Dobrá parta a pestrost práce ji už 15 let drží u Oracle. I když se firma za dobu jejího působení rozrostla, umí nabídnout prostředí,​ kde se i dámy cítí dobře. 
  
-**Tomáš Herceg** 
  
-  Microsoft Regional Director. Už na střední škole programoval a tomu se věnuje i dál. Ale protože umí své znalosti předat, založil vlastní firmu Riganti s.r.o. a poskytuje komplexní školení in-house řadě firem a pracuje se svými lidmi na zakázkovém vývoji software. 
  
-**Martin Ducháček** 
  
-   ​Současný partner RSJ a mecenáš fondu Neuron pro oblast medicíny. Kromě dataminingu a databází se věnoval i ekonomii. V rámci firmy přešel z pozice šéfa vývoje algoritmických systémů do manažerské pozice v oblasti investic. ​ 
  
-Rozhovor s každým z nich najdete v průběhu června na matfyz.cz. 
  
  
Řádek 186: Řádek 169:
  
  
 +==== Další připravované akce ====
  
  
 +Pro zimní semestr aktuálně probíhají jednání o termínech pro workshopy, semináře a exkurze. O potvrzených vás budeme včas informovat. O proběhnuvších akcích najdete informace v sekci "Již proběhlé akce"​. ​
  
 +**Na co se však můžete těšit?**
  
  
 +    Setkání s partnerskými firmami Matfyzu v pondělí 21. října 2019
 +Přijďte se seznámit s partnery Matfyzu! Fakulta dlouhodobě spolupracuje s řadou menších či větších firem z celé České republiky i ze zahraničí. Nyní máte možnost přijít si poslechnout jejich nabídku směřovanou právě ke studentům. Jedná se o studentské projekty, stáže, výzkumné úkoly, diplomky, exkurze a řadu dalších příležitostí. A kromě jiného se můžete zeptat i na to, zda by se u nich do budoucna našla práce právě pro vás. Abychom ​ věděli, kdo máte zájem, prosíme o nezávaznou registraci[[http://​bit.ly/​2mcXHP0 ]]
  
  
 +    Prezentace mentoringového programu pro studenty MFF UK
 +Mentoring je forma úzké spolupráce mezi menteem (studentem) a jeho mentorem (osobou z praxe), kdy mentor působí jako průvodce v určité vybrané oblasti a mentee může těžit z jeho zkušeností a dovedností. Dohoda funguje s jasným zadáním po omezenou dobu,
 +během které se oba zúčastnění pravidelně setkávají. Potkáme se listopadu a v prosinci. ​
  
  
 +    On the road to business success ​
 +Začátkem listopadu budete mít možnost setkat se osobně s mentory zahraničních start-up inkubátorů. Alfredo Copolla je CEO a zakladatel inkubátoru US Market Access Center v Silicon Valley, Nayla Attas manažerkou v londýnském inkubátoru Impact Hub Kings Cross. Můžete s nimi debatovat o svých nápadech, záměrech, jak se rozmyslet jednotlivé kroky a jak hledat příležitosti v zahraničí. Předběžný termín pondělí 4. 11. 2019 od 11:00 - 13:00 hod v Malé Aule, Malostranské nám. 25, Praha 1. Předběžné registrace [[http://​bit.ly/​2ks75hc]]
  
 +     ​Pohodově při jednání s druhými, vzdělávací kurz
 +Kurz s Jakubem Švecem účastníkům umožní ponořit se hlouběji do konstruktivní komunikace a problematiky mezilidských vztahů jak v práci, tak v osobním životě. Bude možné procvičit si řešení vybraných komunikačních situací v praxi. Praktické cvičení bude doplněné výsledky nejnovějších výzkumů zabývajících se fungováním mozku. Kurz zájemcům také pomůže pochopit, co a proč se v komunikaci děje, umožní jim zlepšit se v reflektování jejich chování a poskytne jim komunikační strategie i techniky, jak komunikovat stručně, s patřičnou naléhavostí a přitom ošetřovat mezilidské vztahy (nebo je aspoň co nejméně poškodit). Těžiště kurzu bude v praktickém trénování za pomoci videorozboru a bude rezervován dostatek prostoru pro řešení situací z praxe účastníků.
  
 +    Jak přežít první ročník na Matfyzu a současně se naučit aktivně odpočívat ​
 +Dvoudílný kurz pro studenty prvních ročníků na téma techniky učení a různé formy doplňkové relaxace. Kurz byl připraven ve spolupráci se studenty magisterského studia a členy SKASu. Doplněn je možností průběžně diskutovat různé otázky spojené se studiem přímo se staršími studenty či máme k dispozici další poradenské pracovníky a konzultanty. Lektory jsou Dalibor Špok a Hedvika Boukalová. ​
  
-==== Další připravované akce ====+ 
 +     ​Exkurze do ATG (Advanced Technology Group), Praha 
 +ATG se zabývá metodami nedestruktivní detekce vad materiálů (NDT), realizovaných na základě celé řady fyzikálních principů. Kromě úvodu do jednotlivých metod budou představeny jejich různé kombinace, ukázky testování na jednotlivých strojích. Seznámíte se tedy s řadou technických aplikací pro masovou výrobu pro automobilový,​ letecký či petrochemický průmysl. Návštěva je nejvhodnější pro studenty materiálového inženýrství a jeho aplikací, případně výrobních technologií,​ ale vítáni jsou všichni zájemci o fyzikální obory. 
 + 
 +      Den firem pro informatiku a matematiku 
 +pondělí 11. listopadu 2019 
 + 
 +     ​Skupinová spolupráce a komunikace v týmu, kurz 
 +Blokový kurz s Janem P. Nekovářem,​ ve kterém se naučíte základy úspěšné a efektivní práce se skupinou, jak dětí, tak dospělých. Připravíte se na sestavení skupinových programů, jejich moderaci, interakcí a řešení stresových situaci. Vhodné zejména pro studenty vyšších ročníků programů zaměřených na vzdělávání. 
 + 
 +     ​Evropská vesmírná kancelář, seminář 
 +Prezentace možností spolupráce s ESA pro studenty, doktorandy i začínající vědce.  
 + 
 + 
 +      Osobnostní diagnostika – co mne baví a jakou cestu si vybrat?, workshop 
 +Workshop věnovaný diagnostice osobních a studijních ​edpokladů studentů.
  
  
-Pro zimní semestr aktuálně probíhájí jednání o termínech pro workshopy, semináře a exkurze. O potvrzených vás budeme včas informovat. O proběhnuvších akcích najdete informace v sekci "Již proběhlé akce"​. ​ 
  
  
Řádek 228: Řádek 239:
  
  
-==== Další připravované kurzy, semináře a workshopy pro LS AR 2018 - 2019 ==== 
-  
  
-**exkurze:​** 
-    ​ 
-    ​ 
-  *  Crytur spol. s r.o., tbc 
  
  
  • studenti/kurzy.1559289220.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019-05-31 09:53
  • autor: karolina