studenti:mentoring:mentori

Vizitky mentorů

Na této stránce naleznete informace o jednotlivých mentorech.

 • Pozice, organizace: vedoucí výzkumu a vývoje v aplikované optice / MEDICEM Institute, s.r.o.
 • Popis organizace: Skupina MEDICEM se zabývá výzkumem, vývojem, výrobou, celosvětovým marketingem a prodejem vlastních zdravotnických prostředků. MEDICEM Institute se zaměřuje na vývoj nových bioanalogických materiálů a zdravotnických prostředků z těchto materiálů. V posledních letech se soustředí především na aplikace v oční chirurgii s důrazem na nitrooční čočky. MEDICEM Technology je výrobní firma, která dodává na trh všechny zdravotnické prostředky skupiny MEDICEM, a to nitrooční čočky WIOL-CF, hydrogelové dilatátory děložního hrdla Dilapan-S a Dilasoft, a kožní krytí na hojení ran Xe-Derma. MEDICEM International rozvíjí mezinárodní komerční aktivity skupiny MEDICEM.
 • Vhodné pro obory: fyzika
 • Medailonek mentora: Roman se zabývá experimentální a teoretickou činností v oblasti vizuální optiky, optometrie, oftalmologie a fyziologie lidského vidění v rámci projektů výzkumu a vývoje oftalmologických zdravotnických prostředků, zejména intraokulárních čoček. Kromě toho jeho práce zasahuje i do fyzikální chemie, strukturní charakterizace polymerních systémů a statistického zpracování experimentálních dat, včetně dat klinických. Titul Ph.D. v oboru biofyzika získal na Université Pierre et Marie Curie v Paříži a na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy, kde předtím absolvoval magisterské studium. Před nástupem do MEDICEM získal řadu cenných zkušeností jak v zahraničním, tak v tuzemském akademickém prostředí: ve Fyzikálním ústavu MFF UK a na INRS-Institut Armand Frappier v Kanadě.
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: Roman by uvítal člověka s předpoklady pracovat ve výzkumu a vývoji, s ochotou učit se nové věci v multidisciplinárním prostředí, alespoň se základními znalostmi relevantními pro výše popsanou oblast působení (ideálně se znalostmi z oblasti fyziologie lidského vidění, s dobrými základy v optice, matematice, analýze dat a programování). Musí být schopen/ochoten dojíždět na společná setkání do Kamenných Žehrovic (okres Kladno), může být studentem/studentkou magisterského či doktorského studia.
 • Způsob výběru: CV a motivační dopis, osobní setkání
 • Časové požadavky na spolupráci: podle zájmu a dohody se studentem, cca 20-30 hodin/měsíčně

 • Pozice, organizace: Ernst & Young, s.r.o.
 • Popis organizace: EY patří mezi světovou špičku v poskytování odborných poradenských služeb. Zaměstnáváme více než 190 tisíc lidí po celém světě. V České republice působíme od roku 1991 a máme pobočky v Praze, Brně a Ostravě.
 • Vhodné pro obory: ekonometrie, statistika, aplikovaná matematika
 • Medailonek mentora: Tomáš vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a statistiku, teorii her a ekonomii na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Pracoval 8 let jako šéf analytik pro poradenskou společnost zaměřující se na finance a risk management a před 5 lety nastoupil do EY, kde nyní působí na pozici senior manažera v oddělení Financial Services Risk Management v týmu zaměřujícím se na kreditní a operační rizika, modelování a související regulatorní otázky.
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: ideálně student/studentka 4. a 5. ročníku (min. 3. ročník), vhodné i pro studenty/studentky Ph.D. programu
 • Zaměření mentorovaného: Manager, Financial Services Advisory
 • Maximální počet mentorovaných: 1
 • Způsob výběru: CV a motivační dopis, osobní pohovor s mentorem
 • Časové požadavky na spolupráci: minimálně jednou za 2 měsíce, alespoň 6x ročně, optimálně 1x měsíčně (kromě letních prázdnin)

 • Pozice, organizace: Ernst & Young, s.r.o.
 • Popis organizace: EY patří mezi světovou špičku v poskytování odborných poradenských služeb. Zaměstnáváme více než 190 tisíc lidí po celém světě. V České republice působíme od roku 1991 a máme pobočky v Praze, Brně a Ostravě.
 • Vhodné pro obory: ekonometrie, statistika, aplikovaná matematika
 • Medailonek mentora: Dušan vystudoval finanční a pojistnou matematiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a finance na fakultě Financí VŠE Praha. Pracoval v mezinárodní investiční společnosti jako portfolio manažer zodpovědný za řízení finančních aktiv a rizik pro institucionální klienty v regionu CEE. V roce 2014 nastoupil do EY, kde nyní působí na pozici senior manažera v oddělení Financial Services Risk Management v týmu zaměřujícím se na kreditní a operační rizika, modelování a související regulatorní otázky.
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: ideálně student/studentka 4. a 5. ročníku (min. 3. ročník), vhodné i pro studenty/studentky Ph.D. programu
 • Zaměření mentorovaného: Manager, Financial Services Advisory
 • Maximální počet mentorovaných: 1
 • Způsob výběru: CV a motivační dopis, osobní pohovor s mentorem
 • Časové požadavky na spolupráci: minimálně jednou za 2 měsíce, alespoň 6x ročně, optimálně 1x měsíčně (kromě letních prázdnin)

 • Pozice, organizace: Barclays
 • Popis organizace: Barclays je mezinárodním poskytovatelem širokého spektra finančních služeb s více než 300letou historií, který zaměstnává zhruba 140.000 lidí. Pražská pobočka Barclays byla založena v roce 2008 a dnes máme kolem 400 zaměstnanců pracujících ve vývojovém centru na Pankráci ve spolupráci s kolegy z New Yorku, Londýna nebo Jižní Afriky. Naše týmy reprezentují všechny hlavní části investiční bankovní divize a zaměřují se hlavně na vývoj a testování s využitím moderních technologií.
 • Vhodné pro obory: informatika
 • Medailonek mentora: Pavel vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a Ekonomiku a management na Vysoké škole ekonomické v Praze. Za více než 8 let pracovní praxe prošel mnoha pozicemi v oblasti IT. Věnoval se webovým aplikacím, pracoval jako C# vývojář, vyzkoušel dvě různé pozice aplikační podpory a 4 roky pracoval jako sysadmin. V poslední době se hodně věnuje nástrojům pro vývojáře i operativu a ulehčuje ostatním týmum jejich nasazení.
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: ideálně student/studentka 4. a 5. ročníku (min. 3. ročník), vhodné i pro studenty/studentky Ph.D. programu
 • Zaměření mentorovaného: DevOps, Agile, Operations
 • Maximální počet mentorovaných: 2
 • Způsob výběru: CV a motivační dopis, osobní pohovor s mentorem
 • Časové požadavky na spolupráci: minimálně jednou za 2 měsíce, alespoň 6x ročně, optimálně 1x měsíčně (kromě letních prázdnin)

 • Pozice, organizace: Quantlane
 • Popis organizace: Víťa pracuje jako programátor a konzultant pro menší i větší klienty. Jeho práce typicky obnáší analýzu, návrh a implementaci komplexních systémů, které zpracovávají velké objemy dat v reálném čase. Momentálně vede vývoj platformy pro algoritmické obchodování akcií pro českou investiční banku.
 • Vhodné pro obory: informatika
 • Medailonek mentora: Víťa studoval finanční matematiku na MFF UK, ale ve vlastním čase se profiloval jako programátor na volné noze. Díky dlouholetému samostudiu dokázal pracovat pro zahraniční klienty na dálku a přitom trávit roky na cestách v USA, Austrálii a Asii. Nebaví ho pomalý korporátní svět a rád pracuje v agilních týmech. Svůj úspěch zakládá nejen na hlubokých technických znalostech, ale hlavně na dobré komunikaci s klienty a porozumění jejich businessu a kultuře.
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: student/studentka min.2. ročníku, zájem o nestandardní problematiku
 • Zaměření mentorovaného: software engineering, freelancing
 • Maximální počet mentorovaných: 2
 • Způsob výběru: CV a motivační dopis, osobní pohovor s mentorem
 • Časové požadavky na spolupráci: minimálně jednou za 2 měsíce, alespoň 6x ročně, optimálně 1x měsíčně (kromě letních prázdnin)

 • Pozice, organizace: JABLOTRON ALARMS a.s.
 • Popis organizace: Společnost Jablotron Alarms a.s. je jedničkou na českém trhu a také jednou z evropských špiček v oblasti celkové bezpečnosti pro domácnosti a SME. Výrobky se prodávají ve více než 80-ti zemích světa. Kromě alarmů vyvíjí i technologie topných systémů a domácí automatizace.
 • Vhodné pro obory: informatika
 • Medailonek mentora: Ladislav vystudoval obor Informatika na UK MFF, kde současně se studiem pracoval od pozice vývojář, analytik, databázista. Po studiu získal příležitost vytvořit skupinu, která se stará o IT v menším holdingu firem a následně bude moci vytvořit společnost pro zakázkový vývoj. Zde potkal zajímavé lidi, díky kterým „migroval“ do nynější společnosti. Na aktuální pozici řídí softwarový vývoj (IoT projekty) - vývoj jako takový, údržbu, support. V poslední době byl v čele implementace Agilního přístupu (SCRUM).
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: musí být schopen/ochoten dojíždět na společná setkání do Jablonce nad Nisou a ideálně by měl být student posledních ročníků navazujícího studia
 • Zaměření mentorovaného: informatika, řízení sw projektů, agilní metodika a její implementace
 • Maximální počet mentorovaných: 2
 • Způsob výběru: CV a motivační dopis, osobní setkání
 • Časové požadavky na spolupráci: minimálně jednou za 1,5 měsíce, alespoň 6x ročně (kromě letních prázdnin)

 • Pozice, organizace: Datlowe, zakladatel / spoluvlastník
 • Popis organizace: Datlowe jsou český startup, který spolupracuje s MFF UK a využívá její technologie. Většina zaměstnanců jsou absolventi MFF a řada se snaží o PhD. Vyvíjíme aplikace pro zpracování a analýzu nestrukturovaných dat – volně psané texty, obrázky – v oblastech jako jsou bankovnictví, zdravotnictví, právní dokumentace a další. Z textů umíme extrahovat informace, vyhledávat v nich a budovat nad nimi prediktivní modely pomocí strojového učení.
 • Vhodné pro obory: informatika
 • Medailonek mentora: Bóra vystudoval informatiku na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a má MBA ve finančním řízení z Open University (UK). Pracoval v oblasti IT a financí ve velkých korporacích (KB, Nestlé) i velkých poradenských firmách (Accenture, IBM, PwC). Ve svých čtyřiceti letech založil vlastní firmu a se střídavými úspěchy bojuje na trhu dodnes.
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: student/studentka (i PhD), který/á váhá, jak vstoupit do praxe
 • Zaměření mentorovaného: váhavý, nerozhodný či nejistý: věda nebo business, zaměstnanec nebo podnikatel, korporace nebo startup, manažer nebo konzultant
 • Způsob výběru: úvodní dopis a osobní pohovor
 • Časové požadavky na spolupráci: max. měsíčně, min. kvartálně, dle potřeb a možností obou stran

 • Pozice, organizace: Ernst & Young, s.r.o.
 • Popis organizace: EY patří mezi světovou špičku v poskytování odborných poradenských služeb. Zaměstnáváme více než 190 tisíc lidí po celém světě. V České republice působíme od roku 1991 a máme pobočky v Praze, Brně a Ostravě.
 • Vhodné pro obory: ekonometrie, statistika, aplikovaná matematika
 • Medailonek mentora: Svatava vystudovala ekonometrii na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a aplikovanou matematiku na University of Texas v El Pasu USA. Pracovala v mezinárodní bance jako manažerka credit riskových modelů v celém EMEA regionu. V roce 2015 nastoupila do EY jako manažerka do oddělení Financial Services Risk Management v týmu zaměřujícím se na kreditní a operační rizika, modelování a související regulatorní otázky. Nyní zde působí jako staffing manažerka.
 • Požadavky na kandidáta na mentoring: ideálně student/studentka 4. a 5. ročníku (min. 3. ročník), vhodné i pro studenty/studentky Ph.D. programu
 • Zaměření mentorovaného: Manager, Financial Services Advisory
 • Maximální počet mentorovaných: 1
 • Způsob výběru: CV a motivační dopis, osobní pohovor s mentorem
 • Časové požadavky na spolupráci: podle zájmu a dohody se studentem, optimálně 1x měsíčně (kromě letních prázdnin)
 • studenti/mentoring/mentori.txt
 • Poslední úprava: 2019-04-08 15:02
 • autor: karolina