studenti:mentoring:principy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
studenti:mentoring:principy [2016-03-31 12:51]
petra.hoffmannova
studenti:mentoring:principy [2016-03-31 12:56] (aktuální)
petra.hoffmannova
Řádek 17: Řádek 17:
   * Mentorovaný může ukončit spolupráci,​ pokud mentor opakovaně nedodržuje podmínky spolupráce,​ realita činností hrubě neodpovídá původní dohodě, ztratil zájem o spolupráci.   * Mentorovaný může ukončit spolupráci,​ pokud mentor opakovaně nedodržuje podmínky spolupráce,​ realita činností hrubě neodpovídá původní dohodě, ztratil zájem o spolupráci.
   * Obě strany mohou spolupráci ukončit kdykoli po vzájemné dohodě, tuto skutečnost však neprodleně oznámí pověřenému pracovníkovi KPC MFF UK.   * Obě strany mohou spolupráci ukončit kdykoli po vzájemné dohodě, tuto skutečnost však neprodleně oznámí pověřenému pracovníkovi KPC MFF UK.
-  * Mentor má právo vyžadovat od mentorovaného prostudování důležitých dokumentů pro činnost jeho firmy a žádat podpis mlčenlivosti ​a ochranně osobních údajů. Mentorovaný je povinen bezvýhradně respektovat vnitřní předpisy organizace, kde mentor působí.+  * Mentor má právo vyžadovat od mentorovaného prostudování důležitých dokumentů pro činnost jeho firmy a žádat podpis mlčenlivosti ​o ochraně osobních údajů. Mentorovaný je povinen bezvýhradně respektovat vnitřní předpisy organizace, kde mentor působí.
   * Od obou účastníků je očekáván aktivní přístup, otevřenost a upřímnost,​ projevený zájem o konzultace, rady, práci, připravenost na dohodnutá setkání, zpětná vazba.   * Od obou účastníků je očekáván aktivní přístup, otevřenost a upřímnost,​ projevený zájem o konzultace, rady, práci, připravenost na dohodnutá setkání, zpětná vazba.
   * Dohoda o spolupráci mezi mentorem a mentee není formou pracovního úvazku, za kterou náleží finanční odměna. ​   * Dohoda o spolupráci mezi mentorem a mentee není formou pracovního úvazku, za kterou náleží finanční odměna. ​
  
  • studenti/mentoring/principy.txt
  • Poslední úprava: 2016-03-31 12:56
  • autor: petra.hoffmannova