studenti:mentoring:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
studenti:mentoring:start [2016-03-31 12:08]
petra.hoffmannova [Mentoringový program na MFF UK]
studenti:mentoring:start [2020-03-04 14:46]
karolina [Mentoring]
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Mentoring ====== ====== Mentoring ======
 +
 +{{ :​studenti:​logolink_op_vvv_hor_barva_cz.jpg?​300|}}
 +
 +
 +
 +Program mentoringu probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/​0.0/​0.0/​16_015/​0002362. ​
  
 ===== Mentoringový program na MFF UK ===== ===== Mentoringový program na MFF UK =====
Řádek 7: Řádek 13:
 Mentor působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a jeho úkolem je rozvinout základní dovednosti mentee. Na konkrétním problému ukazuje, co se v jeho praxi osvědčilo a co nikoliv, případně jaké řešení by zvolil, pokud by byl na místě menteeho. Předávání zkušeností a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí,​ na kterém se partneři shodnou. Optimální je, pokud se mentorem stane i někdo z absolventů,​ zastávající zajímavou pozici. Mentor působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a jeho úkolem je rozvinout základní dovednosti mentee. Na konkrétním problému ukazuje, co se v jeho praxi osvědčilo a co nikoliv, případně jaké řešení by zvolil, pokud by byl na místě menteeho. Předávání zkušeností a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí,​ na kterém se partneři shodnou. Optimální je, pokud se mentorem stane i někdo z absolventů,​ zastávající zajímavou pozici.
  
-Základem mentoringu je vlastní iniciativa a aktivita mentee, chuť poznávat nové věci. Jedná se o dobrovolnou,​ nicméně závaznou formu sdílení volného času, která může být oboustranně přínosná. Může samozřejmě vést i ke zklamání, pokud je mentee příliš pasivní a nemá přiliš velký zájem o nové informace. Svým zájmem ukazuje totiž i mentorovi směr, ​který ​se má společně trávený čas zabírat.+Základem mentoringu je vlastní iniciativa a aktivita mentee, chuť poznávat nové věci. Jedná se o dobrovolnou,​ nicméně závaznou formu sdílení volného času, která může být oboustranně přínosná. Může samozřejmě vést i ke zklamání, pokud je mentee příliš pasivní a nemá přiliš velký zájem o nové informace. Svým zájmem ukazuje totiž i mentorovi směr, ​kterým ​se má společně trávený čas zabírat.
  
 Pro vysokoškolského studenta program představuje jedinečnou příležitost blíže poznat ještě v době studia pracovní prostředí oboru, kterému se zamýšlí v budoucnu věnovat. Získává tak cenné kontakty a usnadňuje zahájení vlastní pracovní kariéry. Mentee se může stát student jakéhokoliv stupně a oboru na MFF UK. Pro vysokoškolského studenta program představuje jedinečnou příležitost blíže poznat ještě v době studia pracovní prostředí oboru, kterému se zamýšlí v budoucnu věnovat. Získává tak cenné kontakty a usnadňuje zahájení vlastní pracovní kariéry. Mentee se může stát student jakéhokoliv stupně a oboru na MFF UK.
Řádek 15: Řádek 21:
 === Úvodní prezentace === === Úvodní prezentace ===
  
-  ​* úterý 29března 2016 posluchárně S1 od 13:00 do 14:00 hod (Malostranské nám. 25, Praha 1) +  ​proběhnou na Malostranském nám., Ke Karlovu 3, Sokolovské 83 a KPC MFF UK.  
-  ​* úterý 29. března 2016 v posluchárně K1 od 14:30 do 15:30 hod (Sokolovská 83, Praha 8) +  v úterý 10. 12. 2019  
-  ​* úterý 5. dubna 2016 [[kontakty:​start|KPC]] od 14:00 do 15:00 hod (V Holešovičkách 2, Praha 8)+  15:00 - 16:00 hod, KPC MFF UK, T140, V Holešovičkách 2, Praha 8 
 +  ​16:30 - 17:30 hod, posluchárna K7, Sokolovská 83, Praha 8 
 +  ​ 
 +  ​pondělí 16. 12. 2019  
 +  ​14:00 - 14:45 hod, posluchárna S8, Malostranské nám. 25, Praha 1 
 +  ​15:00 - 15:45 hod, posluchárna M3, Ke Karlovu 3, Praha 2  
 + 
 +   
 +   
 +  Termíny budou zaslány prostřednictvím aktualit KPC, fakultního fcb, uvidíte je na letácích. Těšíme se na setkání!
  
  
  • studenti/mentoring/start.txt
  • Poslední úprava: 2020-09-11 13:24
  • autor: jiri.suchomel