studenti:mentoring:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
studenti:mentoring:start [2016-03-31 12:09]
petra.hoffmannova [Mentoringový program na MFF UK]
studenti:mentoring:start [2020-09-11 13:24] (aktuální)
jiri.suchomel
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Mentoring ====== ====== Mentoring ======
  
-===== Mentoringový program ​na MFF UK ===== +Informace najdete ​na fakultním webu: https://www.mff.cuni.cz/cs/ofskp/kpc/mentoring
- +
-Mentoring je profesionální vztah mezi studentem (mentee) a mentorem, kdy mladší může těžit ze zkušeností,​ dovedností ​ a kontaktů mentora. Funguje po omezenou dobu a má jasné zadání. +
- +
-Mentor působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a jeho úkolem je rozvinout základní dovednosti mentee. Na konkrétním problému ukazuje, co se v jeho praxi osvědčilo a co nikoliv, případně jaké řešení by zvolil, pokud by byl na místě menteeho. Předávání zkušeností a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí,​ na kterém se partneři shodnou. Optimální je, pokud se mentorem stane i někdo z absolventů,​ zastávající zajímavou pozici. +
- +
-Základem mentoringu je vlastní iniciativa a aktivita mentee, chuť poznávat nové věci. Jedná se o dobrovolnou,​ nicméně závaznou formu sdílení volného času, která může být oboustranně přínosná. Může samozřejmě vést i ke zklamání, pokud je mentee příliš pasivní a nemá přiliš velký zájem o nové informace. Svým zájmem ukazuje totiž i mentorovi směr, kterým se má společně trávený čas zabírat. +
- +
-Pro vysokoškolského studenta program představuje jedinečnou příležitost blíže poznat ještě v době studia pracovní prostředí oboru, kterému se zamýšlí v budoucnu věnovat. Získává tak cenné kontakty a usnadňuje zahájení vlastní pracovní kariéry. Mentee se může stát student jakéhokoliv stupně a oboru na MFF UK. +
- +
-Máte-li zájem o mentora, zašlete nám **[[http://bit.ly/​1RsDlYY|přihlášku]]** a svůj životopis na solcova{{:​zavinac.gif?​nolink|}}dekanat.mff.cuni.cz ​či kpc{{:​zavinac.gif?​nolink|}}careermarket.cz. Pokud máte i představu svého mentora, napište nám o ní a my se vám pokusíme vašeho mentora nalézt. Aktuální seznam mentorů naleznete [[studenti:mentoring:mentori|na stránce s vizitkami mentorů]]. +
- +
-=== Úvodní prezentace === +
- +
-  * úterý 29. března 2016 v posluchárně S1 od 13:00 do 14:00 hod (Malostranské nám. 25, Praha 1) +
-  * úterý 29. března 2016 v posluchárně K1 od 14:30 do 15:30 hod (Sokolovská 83, Praha 8) +
-  * úterý 5. dubna 2016 v [[kontakty:​start|KPC]] od 14:00 do 15:00 hod (V Holešovičkách 2, Praha 8) +
- +
- +
-=== Podrobnější informace === +
- +
-  * [[studenti:​mentoring:​popis|Co od mentoringu očekávat?​]] +
-  * [[studenti:​mentoring:​jak_se_zapojit|Jak se zapojíte?​]] +
-  * [[studenti:​mentoring:​cas|Časový rámec]] +
-  * [[studenti:​mentoring:​mentori|Vizitky mentorů]] +
-  * [[studenti:​mentoring:​principy|Základní principy]] +
  • studenti/mentoring/start.1459418986.txt.gz
  • Poslední úprava: 2016-03-31 12:09
  • autor: petra.hoffmannova