ucitele:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
ucitele:start [2016-02-17 14:42]
karel [Škola učitelů informatiky (ŠUI)]
ucitele:start [2022-06-23 19:24]
jiri.suchomel
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Aktivity pro učitele ====== ====== Aktivity pro učitele ======
  
-===== Veletrh nápadů učitelů fyziky ===== 
-  * Termín: //již proběhlo -- 28. až 30. 8. 2015// 
-  * Web: [[http://​vnuf.cz/​2015/​cz/​|vnuf.cz/​2015]] 
-  * E-mail: veletrh2015{{::​zavinac.gif?​nolink|}}vnuf.cz 
-  * Kontakt: Helena Šulcová, Helena.Sulcova{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz 
  
-Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit. 
  
-Letošní zvaná přednáška:​ prof. Michael Vollmer (University of Applied Sciences Brandenburg):​ //Fun with physics - hands on experiments in physics teaching//​. +<callout icon="fa fa-graduation-cap" color="#F5BF69">​ 
- +=== Škola učitelů informatiky (ŠUI) == 
-Na konferenci je nutné se přihlásit elektronicky,​ nejpozději 30. 6. +  * Termín: ​13. - 24. 8. 2018
- +
- +
-===== Dynamická geometrie a její využití ve výuce matematiky ===== +
-  * Termín: //již proběhlo ​-- září až říjen 2015// +
-  * Web: odkaz se objeví na [[http://​www.karlin.mff.cuni.cz/​katedry/​kdm/​|www.karlin.mff.cuni.cz/​katedry/​kdm]] +
-  * Kontakt: Mgr. Alena Blažková, ☎ 95155 3226, Alena.Blazkova{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz +
- +
-Vzdělávací kurz v rozsahu 20 hodin určený učitelům matematiky. +
- +
- +
-===== Prázdninová škola pro učitele matematiky a fyziky (PŠUMF) ===== +
-  * Termín: <​del>​pravděpodobně začátek července 2016</​del>​ +
-  * Web 2014 - 2. běh: [[http://​www.mff.cuni.cz/​verejnost/​kurzy/​2014/​psumf2/​|mff.cuni.cz/​verejnost/​kurzy/​2014/​psumf2]] +
-  * Kontakt: Mgr. Karel Kolář, ☎ 95155 2610, ☎ 737 679 522, kolar{{::​zavinac.gif?​nolink|}}dekanat.mff.cuni.cz +
- +
-<​del>​V roce 2014 proběhly v rámci projektu OPVK (CZ.1.07/​2.3.00/​45.0028 ​"Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje") první dva běhy Prázdninové školy pro učitele matematiky a fyziky. V rámci čtyř a půl denního programu proběhlo velké množství přednášek z matematiky a fyziky a několik velice zajímavých exkurzí (např. ÚJV Řež). V roce 2015 se škola nekonala, ale v roce 2016 bychom se k ní chtěli vrátit. Podrobnosti by se měly objevit na webu nejpozději v průběhu března 2016.</​del> +
- +
-Z finančních a organizačních důvodů bylo rozhodnuto školu v roce 2016 nekonat. +
- +
-===== Škola učitelů informatiky (ŠUI) ​===== +
-  * Termín: ​15. - 25. 8. 2016+
   * Web: [[http://​ksvi.mff.cuni.cz/​skola|ksvi.mff.cuni.cz/​skola]]   * Web: [[http://​ksvi.mff.cuni.cz/​skola|ksvi.mff.cuni.cz/​skola]]
-  * Kontakt: ​RNDrRudolf Kryl, ☎ 95155 4218Rudolf.Kryl{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz +  * Kontakt: ​MgrLenka Forstová, ☎ 951 554 110lipnice{{::​zavinac.gif?​nolink|}}ksvi.mff.cuni.cz
- +
-Již 24. běh Školy učitelů informatiky je intenzivní dvoutýdenní internátní školení pro učitele informatiky na středních školách s cílem seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru, tendencemi jeho vývoje i praktickými zkušenostmi. +
- +
- +
-===== 37. mezinárodní konference Historie matematiky ===== +
-  * Termín: týden v druhé polovině srpna 2016 +
-  * Web: [[http://​fd.cvut.cz/​personal/​becvamar/​konference/​hlavnindex.html|fd.cvut.cz/​personal/​becvamar/​konference/​hlavnindex.html]] +
-  * Kontakt: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., becvar{{::​zavinac.gif?​nolink|}}karlin.mff.cuni.cz +
- +
-Akce věnována dějinám matematiky. Je určena pro badatele, tvůrčí pracovníky,​ doktorandy a všechny zájemce o vývoj matematiky. Program sestává ze tří až čtyř zvaných přednášek a řady příspěvků jednotlivých účastníků konference. Sborník, který účastníci konference získají při prezentaci, je sestaven ze zvaných přednášek a konferenčních příspěvků. +
- +
- +
-===== Konference Cesty k matematice ===== +
-  * Termín: září 2016 +
-  * Web:  +
-    * ročník 2014: [[http://​www.karlin.mff.cuni.cz/​katedry/​kdm/​konference2014/​|www.karlin.mff.cuni.cz/​katedry/​kdm/​konference2014]] +
-    * odkaz se objeví na [[http://​www.karlin.mff.cuni.cz/​katedry/​kdm/​|www.karlin.mff.cuni.cz/​katedry/​kdm]] +
-  * Kontakt: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., ☎ 95155 3355, Jarmila.Robova{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz+
  
-Konference je zaměřena na aktuální problémy vzdělávání v matematice. Je určena vyučujícím matematiky na středních ​školách a pracovníkům fakult vychovávajících budoucí ​učitele.+Intenzivní desetidenní internátní ​školení pro učitele ​informatiky s cílem seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru, tendencemi jeho vývoje i praktickými zkušenostmi 
 +</​callout>​
  
  
  • ucitele/start.txt
  • Poslední úprava: 2022-06-23 19:24
  • autor: jiri.suchomel