ucitele:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
ucitele:start [2016-06-21 02:04]
karel
ucitele:start [2022-06-23 19:24]
jiri.suchomel
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Aktivity pro učitele ====== ====== Aktivity pro učitele ======
 +
 +
  
 <callout icon="​fa fa-graduation-cap"​ color="#​F5BF69">​ <callout icon="​fa fa-graduation-cap"​ color="#​F5BF69">​
 === Škola učitelů informatiky (ŠUI) == === Škola učitelů informatiky (ŠUI) ==
-  * Termín ​201615. - 25. 8. 2016 +  * Termín: ​13. - 24. 8. 2018
-  * Termín 2017: konec srpna 2017+
   * Web: [[http://​ksvi.mff.cuni.cz/​skola|ksvi.mff.cuni.cz/​skola]]   * Web: [[http://​ksvi.mff.cuni.cz/​skola|ksvi.mff.cuni.cz/​skola]]
   * Kontakt: Mgr. Lenka Forstová, ☎ 951 554 110, lipnice{{::​zavinac.gif?​nolink|}}ksvi.mff.cuni.cz   * Kontakt: Mgr. Lenka Forstová, ☎ 951 554 110, lipnice{{::​zavinac.gif?​nolink|}}ksvi.mff.cuni.cz
  
-Intenzivní desetidenní internátní školení pro učitele informatiky s cílem seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru, tendencemi jeho vývoje i praktickými zkušenostmi. V roce 2016 se koná již 24. ročník. +Intenzivní desetidenní internátní školení pro učitele informatiky s cílem seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru, tendencemi jeho vývoje i praktickými zkušenostmi. ​
-</​callout>​ +
- +
- +
-<callout icon="​fa fa-graduation-cap"​ color="#​F5BF69">​ +
-=== 37. mezinárodní konference Historie matematiky === +
-  * Termín: týden v druhé polovině srpna 2016 +
-  * Web: [[http://​fd.cvut.cz/​personal/​becvamar/​konference/​hlavnindex.html|fd.cvut.cz/​personal/​becvamar/​konference/​hlavnindex.html]] +
-  * Kontakt: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., becvar{{::​zavinac.gif?​nolink|}}karlin.mff.cuni.cz +
- +
-Akce věnována dějinám matematiky. Je určena pro badatele, tvůrčí pracovníky,​ doktorandy a všechny zájemce o vývoj matematiky. Program sestává ze tří až čtyř zvaných přednášek a řady příspěvků jednotlivých účastníků konference. Sborník, který účastníci konference získají při prezentaci, je sestaven ze zvaných přednášek a konferenčních příspěvků. +
-</​callout>​ +
- +
- +
-<callout icon="​fa fa-graduation-cap"​ color="#​F5BF69">​ +
-=== Konference Cesty k matematice === +
-  * Termín: září 2016 +
-  * Web:  +
-    * ročník 2014: [[http://​www.karlin.mff.cuni.cz/​katedry/​kdm/​konference2014/​|www.karlin.mff.cuni.cz/​katedry/​kdm/​konference2014]] +
-    * odkaz se objeví na [[http://​www.karlin.mff.cuni.cz/​katedry/​kdm/​|www.karlin.mff.cuni.cz/​katedry/​kdm]] +
-  * Kontakt: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., ☎ 95155 3355, Jarmila.Robova{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz +
- +
-Konference je zaměřena na aktuální problémy vzdělávání v matematice. Je určena vyučujícím matematiky na středních školách a pracovníkům fakult vychovávajících budoucí učitele.+
 </​callout>​ </​callout>​
  
  
  • ucitele/start.txt
  • Poslední úprava: 2022-06-23 19:24
  • autor: jiri.suchomel