ucitele:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Poslední revize Obě strany příští revize
ucitele:start [2017-12-11 10:50]
tereza.bartlova
ucitele:start [2022-06-23 19:24]
jiri.suchomel
Řádek 1: Řádek 1:
 ====== Aktivity pro učitele ====== ====== Aktivity pro učitele ======
  
-<callout icon="​fa fa-graduation-cap"​ color="#​F5BF69">​ 
-=== Den pro učitele fyziky na Matfyzu === 
-  * Termín: akce se bude pořádat jednou za dva roky (následující:​ 2019) 
-  * Web: [[http://​kdf.mff.cuni.cz/​den-pro-ucitele|kdf.mff.cuni.cz/​den-pro-ucitele]] 
-  * Kde: areál MFF v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 
-</​callout>​ 
  
-<callout icon="​fa fa-graduation-cap"​ color="#​F5BF69">​ 
-=== Den pro učitele informatiky === 
-  * Termín: pondělí 18. 9. 2017, 12:00-17:00 
-  * Web: [[http://​mff.cuni.cz/​akceRVP]] 
-  * Kde: areál MFF v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8 
-</​callout>​ 
  
 <callout icon="​fa fa-graduation-cap"​ color="#​F5BF69">​ <callout icon="​fa fa-graduation-cap"​ color="#​F5BF69">​
Řádek 24: Řádek 12:
 </​callout>​ </​callout>​
  
- 
-<callout icon="​fa fa-graduation-cap"​ color="#​F5BF69">​ 
-=== 38. mezinárodní konference Historie matematiky === 
-  * Termín: 24. - 28. 8. 2018 
-  * Web: [[http://​fd.cvut.cz/​personal/​becvamar/​konference/​hlavnindex.html|fd.cvut.cz/​personal/​becvamar/​konference/​hlavnindex.html]] 
-  * Kontakt: doc. RNDr. Jindřich Bečvář, CSc., becvar{{::​zavinac.gif?​nolink|}}karlin.mff.cuni.cz 
- 
-Akce věnovaná dějinám matematiky. Je určena pro badatele, tvůrčí pracovníky,​ doktorandy a všechny zájemce o vývoj matematiky. Program sestává ze tří až čtyř zvaných přednášek a řady příspěvků jednotlivých účastníků konference. Sborník, který účastníci konference získají při prezentaci, je sestaven ze zvaných přednášek a konferenčních příspěvků. 
-</​callout>​ 
- 
- 
-<callout icon="​fa fa-graduation-cap"​ color="#​F5BF69">​ 
-=== Letní škola geometrie === 
-  * Termín: červenec 2018 
-  * Web: [[http://​kdm.karlin.mff.cuni.cz/​konference2016/​index.php|kdm.karlin.mff.cuni.cz/​konference2016/​index.php]] 
-  * Kontakt: doc. RNDr. Jarmila Robová, CSc., ☎ 95155 3355, Jarmila.Robova{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz 
- 
-Konference je zaměřena na aktuální problémy vzdělávání v matematice a geometrii. Je určena vyučujícím matematiky na středních školách a pracovníkům fakult vychovávajících budoucí učitele. 
-</​callout>​ 
- 
-<callout icon="​fa fa-graduation-cap"​ color="#​F5BF69">​ 
-=== Letní vědecký kemp === 
-  * Termín: období letních prázdnin 2018 v rozmezí pěti dnů 
-  * Web: [[http://​www.otevrenaveda.cz]] 
-  * Kontakt: RNDr. Vojtěch Žák, Ph.D., ☎ 737 832 210, Vojtech.Zak{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz 
- 
-Multioborový letní vědecký kemp pro pedagogy přírodovědných předmětů organizuje a financuje Akademie věd ČR, s odborným zaštítěním Matematicko-fyzikální fakulty UK. Program kempu je sestaven z přednášek,​ workshopů a praktických cvičení, exkurzí a večerních diskusí či setkání se zajímavými osobnostmi vědy. Zároveň je příležitostí,​ jak se atraktivní formou vyměnit navzájem nabyté zkušenosti,​ srovnat systémy výuky a naučit se motivační aktivity. Aktivita je určena pedagogům přírodovědných oborů. 
-</​callout>​ 
  
  • ucitele/start.txt
  • Poslední úprava: 2022-06-23 19:24
  • autor: jiri.suchomel