souteze:start

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
souteze:start [2019-05-20 19:23]
daniel.dupkala
souteze:start [2020-01-24 10:02] (aktuální)
tereza.bartlova [Soutěže pro středoškoláky]
Řádek 70: Řádek 70:
   * Termín: domácí kolo bývá na přelomu listopadu a prosince, finále uprostřed února.   * Termín: domácí kolo bývá na přelomu listopadu a prosince, finále uprostřed února.
   * Web: [[http://​kasiopea.matfyz.cz/​|kasiopea.matfyz.cz]], ​ [[http://​www.facebook.com/​SoutezKasiopea/​|Facebook]] ​   * Web: [[http://​kasiopea.matfyz.cz/​|kasiopea.matfyz.cz]], ​ [[http://​www.facebook.com/​SoutezKasiopea/​|Facebook]] ​
-  * E-mail: kasiopea@matfyz.cz+  * E-mail: kasiopea{{::​zavinac.gif?​nolink|}}matfyz.cz
   * Garant: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. mares{{::​zavinac.gif?​nolink|}}kam.mff.cuni.cz,​ ☎ 951 554 221   * Garant: Mgr. Martin Mareš, Ph.D. mares{{::​zavinac.gif?​nolink|}}kam.mff.cuni.cz,​ ☎ 951 554 221
-  * Hlavní organizátor:​ Jakub Svoboda, 3.14159.jakub{{::​zavinac.gif?​nolink|}}gmail.com+  * Hlavní organizátor:​ Jakub Svoboda, 3.14159.jakub{{::​zavinac.gif?​nolink|}}gmail.com; Zuzana Drázdová, zdrazdova{{::​zavinac.gif?​nolink|}}@gmail.com
  
 Soutěž Kasiopea je určena primárně pro studenty středních škol, kteří se zajímají o programování. Probíhá ve dvou kolech (domácí a finále), ve kterých se řeší různé úlohy. K vyřešení nejlehčích stačí základní znalosti libovolného programovacího jazyka, těžší úlohy pak prověří kreativitu soutěžících a jejich schopnost algoritmického myšlení. Cílem soutěže je nabídnout další zajímavý přístup k informatice a motivovat studenty k dalšímu vzdělávání. Soutěž Kasiopea je určena primárně pro studenty středních škol, kteří se zajímají o programování. Probíhá ve dvou kolech (domácí a finále), ve kterých se řeší různé úlohy. K vyřešení nejlehčích stačí základní znalosti libovolného programovacího jazyka, těžší úlohy pak prověří kreativitu soutěžících a jejich schopnost algoritmického myšlení. Cílem soutěže je nabídnout další zajímavý přístup k informatice a motivovat studenty k dalšímu vzdělávání.
Řádek 131: Řádek 131:
 === MAtematická SOutěž (MASO) === === MAtematická SOutěž (MASO) ===
   * Termín: ​   * Termín: ​
-    * podzimní -- středa 8. 11. 2017 +    * podzimní -- podzim 2020 
-    * jarní -- středa ​16. 5. 2018+    * jarní -- středa ​6. 5. 2020
   * Web: [[http://​maso.mff.cuni.cz|maso.mff.cuni.cz]]   * Web: [[http://​maso.mff.cuni.cz|maso.mff.cuni.cz]]
-  * Kde: Praha, Brno +  * Kde: 7 měst v ČR 
-  * E-mail: maso-soutez{{::​zavinac.gif?​nolink|}}googlegroups.com+  * E-mail: maso{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz
   * Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D., ☎ 95155 3401, Zbynek.Pawlas{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz   * Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D., ☎ 95155 3401, Zbynek.Pawlas{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz
-  * Hlavní organizátor: ​BcOndřej Draganov ☎ 606 580 345ondra{{::​zavinac.gif?​nolink|}}draganov.cz+  * Hlavní organizátor: ​Helena Krejčí, krejci{{::​zavinac.gif?​nolink|}}maso.mff.cuni.cz;​ Veronika Roubínováveronika.roubinova{{::​zavinac.gif?​nolink|}}seznam.cz
  
 MaSo je MAtematická SOutěž pro čtyřčlenné týmy. Žáci se během 90-ti minut snaží vyřešit co nejvíc úloh a zvolit správnou strategii hry, což je pro výhru nejdůležitější. MaSo je MAtematická SOutěž pro čtyřčlenné týmy. Žáci se během 90-ti minut snaží vyřešit co nejvíc úloh a zvolit správnou strategii hry, což je pro výhru nejdůležitější.
Řádek 147: Řádek 147:
 {{ :​souteze:​junior.jpg?​200|Nábojové logo}} {{ :​souteze:​junior.jpg?​200|Nábojové logo}}
 === Náboj Junior === === Náboj Junior ===
-  * Termín: pátek ​23. 11. 2018+  * Termín: pátek ​22. 11. 2019
   * Web: [[http://​junior.naboj.org/​|junior.naboj.org]]   * Web: [[http://​junior.naboj.org/​|junior.naboj.org]]
-  * Kde: 17 míst v ČR, další města na Slovensku a v Polsku+  * Kde: 19 míst v ČR, další města na Slovensku a v Polsku
   * Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., ☎ 95155 2410, Zdenek.Drozd{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz   * Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., ☎ 95155 2410, Zdenek.Drozd{{::​zavinac.gif?​nolink|}}mff.cuni.cz
   * Hlavní organizátor:​ Mgr. Patrik Švančara, ☎ 607 064 672, svancara{{::​zavinac.gif?​nolink|}}naboj.org   * Hlavní organizátor:​ Mgr. Patrik Švančara, ☎ 607 064 672, svancara{{::​zavinac.gif?​nolink|}}naboj.org
  • souteze/start.1558373024.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019-05-20 19:23
  • autor: daniel.dupkala