souteze:start

Otevřené soutěže

Soutěže, kterých se může zúčastnit prakticky kdokoliv.

Logo Fyziklání Online

Fyziklání Online

 • Příští ročník: 23. 11. 2022 od 17.00 do 20.00 SEČ
 • Kde: online na internetu
 • E-mail: onlinefyziklani.cz
 • Garant: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., ☎ 95155 2526, kolorencfykos.cz
 • Hlavní organizátor: Kateřina Charvátová, katerina.charvatovafykos.cz
 • Kategorie A, B a C soutěže jsou spoluvyhlašované MŠMT.

Fyziklání Online je internetová soutěž pro pětičlenné týmy. Jejich úlohou je vyřešit zajímavé úlohy z fyziky a získat tak co nejvíce bodů. Soutěž je primárně určená pro středoškoláky, ale má i otevřenou kategorii, které se může zúčastnit kdokoliv.

Robotický den

 • Kde: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4
 • Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D., ☎ 95155 4270, david.obdrzalekmff.cuni.cz

Robotický den pořádá MFF UK ve spolupráci s mezinárodní asociací RobotInt. Je určen všem konstruktérům robotů, pravidla soutěží jsou publikována na začátku školního roku, soutěž se odehraje v jarních měsících (dle propozic konkrétního ročníku).

Soutěže pro středoškoláky

Soutěže speciálně připravované Matfyzem pro středoškoláky. Obvykle se mohou účastnit i nadaní nadšenci ze základních škol.

Logo Fyziklání 2023

Fyziklání 2023

 • Příští ročník: 10. 2. 2023
 • Kde: Výstaviště PVA Expo Praha
 • E-mail: fyziklanifykos.cz
 • Garant: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., ☎ 95155 2526, kolorencfykos.cz
 • Hlavní organizátor: Vojtěch David, vojtech.davidfykos.cz
 • Soutěž je spoluvyhlašována MŠMT.

Fyziklání je tradiční soutěž maximálně pětičlenných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o fyziku a matematiku. Jejich úlohou je v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů.

Česká lingvistická olympiáda (ČLO)

 • E-mail: infolingol.cz
 • Garanti: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ☎ 95155 4257, Jan.Hajicmff.cuni.cz; Hana Gabrielová (FF UK), hana.gabrielovagmail.com, Vojta Diatka, vojta.diatkagmail.com
 • Soutěž je spoluvyhlašuje MFF UK, FF UK a MŠMT.

Česká lingvistická olympiáda (ČLO) je středoškolská soutěž v lingvistice. Nejlepší řešitelé národního kola budou reprezentovat ČR na Mezinárodní lingvistické olympiádě.

Fyziklání online

viz výše

Kasiopea

 • Termín: domácí kolo bývá na přelomu listopadu a prosince, finále uprostřed února.
 • E-mail: kasiopeamatfyz.cz
 • Garant: Mgr. Martin Pilát, Ph.D., Martin.Pilatmff.cuni.cz
 • Hlavní organizátor: Jakub Komárek, komajaemail.cz

Soutěž Kasiopea je určena primárně pro studenty středních škol, kteří se zajímají o programování. Probíhá ve dvou kolech (domácí a finále), ve kterých se řeší různé úlohy. K vyřešení nejlehčích stačí základní znalosti libovolného programovacího jazyka, těžší úlohy pak prověří kreativitu soutěžících a jejich schopnost algoritmického myšlení. Cílem soutěže je nabídnout další zajímavý přístup k informatice a motivovat studenty k dalšímu vzdělávání.

Nábojové logo

Fyzikální náboj

 • Příští ročník: 4. 11. 2022
 • Kde: Praha & Ostrava
 • E-mail: info-czphysics.naboj.org
 • Garant: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., ☎ 95155 2526, kolorencfykos.cz
 • Hlavní organizátor: Bc. Šimon Pajger, legolasfykos.cz

Fyzikální soutěž pro maximálně pětičlenné týmy středoškoláků, v Praze a Ostravě organizována FYKOSem ve spolupráci s FKS (slovenský Fyzikálny korešpondenčný seminár). Soutěž se kromě Prahy a Ostravy koná také v Bratislavě a v dalších městech v Maďarsku a Polsku.

Nábojové logo

Matematická soutěž Náboj

 • Příští ročník: 19. 4. 2024
 • Kde: Praha, Opava (a zahraničí)
 • E-mail: info-czmath.naboj.org
 • Garant: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., rokytakarlin.mff.cuni.cz
 • Hlavní organizátor: Anna Marie Minarovičová, Anna.minarovicova.olgmail.com
 • Soutěž je spoluvyhlašována MŠMT.

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se tým snaží vyřešit co nejvíce úloh. V ČR se Náboj koná v Praze a v Opavě.

Robotický den

viz výše

Soutěže pro základoškoláky

Soutěže jenom a jenom pro žáky základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

MAtematická SOutěž (MaSo)

 • Kde: 8 měst v ČR
 • E-mail: masomff.cuni.cz
 • Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D., ☎ 95155 3401, Zbynek.Pawlasmff.cuni.cz
 • Hlavní organizátor: Aneta Burdová, Jonáš Havelka a Alžběta Neubauerová, hlavnimaso.mff.cuni.cz

MaSo je MAtematická SOutěž pro čtyřčlenné týmy. Žáci se během 90 minut snaží vyřešit co nejvíc úloh a zvolit správnou strategii hry, což je pro výhru nejdůležitější.

Nábojové logo

Náboj Junior

 • Kde: 19 míst v ČR, další města na Slovensku a v Polsku
 • Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., ☎ 95155 2410, Zdenek.Drozdmff.cuni.cz
 • Hlavní organizátor: Kateřina Rosická, ☎ 722 192 408, katerina.rosickaemail.cz, Mgr. Patrik Švančara, ☎ 607 064 672, svancaranaboj.org
 • Soutěž je spoluvyhlašována MŠMT a zařazena do programu Excelence základních škol.

Náboj Junior je soutěž z matematiky a fyziky pro čtyřčlenné týmy základoškoláků, která se bude konat na více místech po ČR a SR současně. Týmy budou řešit stejné úlohy, za každou vyřešenou úlohu dostanou bod a další úlohu.

 • souteze/start.txt
 • Poslední úprava: 2023-07-15 20:50
 • autor: marian.poljak