souteze:start

Otevřené soutěže

Soutěže, kterých se může zúčastnit prakticky kdokoliv.

Fyziklání online

 • Termín: středa 24. 11. 2021 od 17.00 do 20.00 SEČ (registrace končí 23. 11. 2021)
 • Příští ročník: 23. 11. 2022 od 17.00 do 20.00 SEČ
 • Kde: online na internetu
 • E-mail: onlinefyziklani.cz
 • Garant: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., ☎ 95155 2526, kolorencfykos.cz
 • Hlavní organizátor: Kateřina Charvátová, katerina.charvatovafykos.cz
 • Kategorie A, B a C soutěže jsou spoluvyhlašované MŠMT.

Fyziklání online je internetová soutěž pro pětičlenné týmy. Jejich úlohou je vyřešit zajímavé úlohy z fyziky a získat tak co nejvíce bodů. Soutěž je primárně určená pro středoškoláky, ale má i otevřenou kategorii, které se může zúčastnit kdokoliv.

Robotický den

 • Termín: 9. - 10. 6. 2018
 • Kde: Kongresové centrum Praha, 5. května 65, Praha 4
 • Garant: RNDr. David Obdržálek, Ph.D., ☎ 95155 4270, david.obdrzalekmff.cuni.cz

Robotický den pořádá MFF UK ve spolupráci s mezinárodní asociací RobotInt. Je určen všem konstruktérům robotů, pravidla soutěží jsou publikována na začátku školního roku, soutěž se odehraje v jarních měsících (dle propozic konkrétního ročníku).

Soutěže pro středoškoláky

Soutěže speciálně připravované Matfyzem pro středoškoláky. Obvykle se mohou účastnit i nadaní nadšenci za základních škol.

Logo Fyziklání 2021

Fyziklání

 • Termín: pátek 12. 2. 2021
 • Kde: v roku 2021 proběhne soutěž online formou :!:
 • E-mail: fyziklanifykos.cz
 • Garant: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., ☎ 95155 2526, kolorencfykos.cz
 • Hlavní organizátor: Bc. Daniel Dupkala, daniel.dupkalafykos.cz
 • Soutěž je spoluvyhlašována MŠMT.

Fyziklání je tradiční soutěž maximálně pětičlenných týmů středoškoláků, kteří se zajímají o fyziku a matematiku. Jejich úlohou je v daném časovém limitu získat za řešení úloh co nejvíce bodů.

Česká lingvistická olympiáda (ČLO)

 • Termín: mezinárodní kolo 23. - 29. 7. 2018
 • E-mail: infolingol.cz
 • Garanti: prof. RNDr. Jan Hajič, Dr., ☎ 95155 4257, Jan.Hajicmff.cuni.cz; Hana Gabrielová (FF UK), hana.gabrielovagmail.com, Vojta Diatka, vojta.diatkagmail.com
 • Soutěž je spoluvyhlašuje MFF UK, FF UK a MŠMT.

Česká lingvistická olympiáda (ČLO) je středoškolská soutěž v lingvistice. Nejlepší řešitelé národního kola budou reprezentovat ČR na Mezinárodní lingvistické olympiádě.

Fyziklání online

viz výše

Kasiopea

 • Termín: domácí kolo bývá na přelomu listopadu a prosince, finále uprostřed února.
 • E-mail: kasiopeamatfyz.cz
 • Garant: Mgr. Martin Pilát, Ph.D., Martin.Pilatmff.cuni.cz
 • Hlavní organizátor: Jakub Komárek, komajaemail.cz

Soutěž Kasiopea je určena primárně pro studenty středních škol, kteří se zajímají o programování. Probíhá ve dvou kolech (domácí a finále), ve kterých se řeší různé úlohy. K vyřešení nejlehčích stačí základní znalosti libovolného programovacího jazyka, těžší úlohy pak prověří kreativitu soutěžících a jejich schopnost algoritmického myšlení. Cílem soutěže je nabídnout další zajímavý přístup k informatice a motivovat studenty k dalšímu vzdělávání.

Nábojové logo

Fyzikální náboj

 • Termín: 13. listopad 2020
 • Kde: soutěž proběhla online formou
 • E-mail: info-czphysics.naboj.org
 • Garant: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., ☎ 95155 2526, kolorencfykos.cz
 • Hlavní organizátor: Bc. Šimon Pajger, legolasfykos.cz

Fyzikální soutěž pro maximálně pětičlenné týmy středoškoláků, v Praze a Ostravě organizována FYKOSem ve spolupráci s FKS (slovenský Fyzikálny korešpondenčný seminár). Soutěž se kromě Prahy a Ostravy koná také v Bratislavě a v dalších městech v Maďarsku a Polsku.

Nábojové logo

Matematická soutěž Náboj

 • Termín: pátek 7. 4. 2017 (registrace začíná 6. 3. 2017)
 • Kde: Praha, Opava (a zahraničí)
 • E-mail: info-czmath.naboj.org
 • Garant: doc. RNDr. Mirko Rokyta, CSc., rokytakarlin.mff.cuni.cz
 • Hlavní organizátor: Bc. Jan Krejčí, jankrejci.gmkgmail.com
 • Soutěž je spoluvyhlašována MŠMT a zařazena do programu Excelence středních škol.

Náboj je mezinárodní matematická soutěž pro pětičlenné týmy středoškoláků, které reprezentují jednotlivé školy. Celá soutěž trvá 120 minut, během nichž se tým snaží vyřešit co nejvíce úloh. V ČR se Náboj koná v Praze a v Opavě.

Matfyz FEAT

 • Termín pro školní rok 2015/16: již proběhlo – podání přihlášek – 17. 6. 2016, finále – říjen/listopad 2016
 • Termín pro školní rok 2016/17: podání přihlášek – 16. 6. 2017, finále – říjen/listopad 2017
 • Kde: posluchárna F1, Ke Karlovu 5, Praha 2
 • Garant: RNDr. Tomáš Kekule, Ph.D., ☎ 95155 1453, tomas.kekuleemail.cz

Grantová soutěž pro mladé studentské týmy i jednotlivce s názvem Matfyz FEAT - Fyzikální Experimenty ATraktivně. Cílem je podpořit zájem talentovaných ZŠ a SŠ studentů o fyziku v rámci každodenního života realizací zajímavých fyzikálních experimentů.

Robotický den

viz výše

Soutěže pro základoškoláky

Soutěže jenom a jenom pro žáky základních škol (a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií).

MAtematická SOutěž (MaSo)

 • Termín:
  • podzimní – čtvrtek 12. 11. 2020
  • jarní – středa 12. 5. 2021
 • Kde: 8 měst v ČR
 • E-mail: masomff.cuni.cz
 • Garant: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D., ☎ 95155 3401, Zbynek.Pawlasmff.cuni.cz
 • Hlavní organizátor: Aneta Burdová, Jonáš Havelka a Alžběta Neubauerová, hlavnimaso.mff.cuni.cz

MaSo je MAtematická SOutěž pro čtyřčlenné týmy. Žáci se během 90-ti minut snaží vyřešit co nejvíc úloh a zvolit správnou strategii hry, což je pro výhru nejdůležitější.

Nábojové logo

Náboj Junior

 • Termín: pátek 20. 11. 2020
 • Kde: 19 míst v ČR, další města na Slovensku a v Polsku
 • Garant: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., ☎ 95155 2410, Zdenek.Drozdmff.cuni.cz
 • Hlavní organizátor: Kateřina Rosická, ☎ 722 192 408, katerina.rosickaemail.cz, Mgr. Patrik Švančara, ☎ 607 064 672, svancaranaboj.org
 • Soutěž je spoluvyhlašována MŠMT a zařazena do programu Excelence základních škol.

Náboj Junior je soutěž z matematiky a fyziky pro čtyřčlenné týmy základoškoláků, která se bude konat na více místech po ČR a SR současně. Týmy budou řešit stejné úlohy, za každou vyřešenou úlohu dostanou bod a další úlohu.

 • souteze/start.txt
 • Poslední úprava: 2022-05-20 15:38
 • autor: katerina.charvatova