dny:start

Dny s Matfyzem

Informační nebo tematické dny, které pořádá přímo Matfyz a na kterých se veřejnost může dozvědět více o studiu na něm a o vědě i výzkumu, které jsou na něm realizovány.

Noc vědců

 • Kde: areál PřF UK, Albertov 2038/6, 128 00 Nové Město
 • Kontakt: Mgr. Tereza Bártlová, ☎ 95155 3382, bartlovakarlin.mff.cuni.cz

Noc vědců nabídne příznivcům vědy a techniky v roce 2018 téma 100 let české vědy. Na matfyzáckých přednáškách a stáncích si budeme povídat o různých významných vědeckých objevech a současném výzkumu spojeným s tímto tématem. V programu nebude chybět například ani zábavná fyzikální show, při které se budete moct účastnit zajímavých pokusů, a další aktivity.

Na Karlovku

Akce pro zájemce o studium na Univerzitě Karlově. Zájemci zde získají informace a přehled o organizaci studia a o přijímacím řízení.

Den otevřených dveří (DOD)

 • Kontakt: Mgr. Luboš Veverka, ☎ 95155 1660, prmff.cuni.cz

Celodenní přehlídka všech studijních programů MFF UK (fyzika, matematika, informatika, učitelství) a jednotlivých oborů tradičně nabízí všem zájemcům podrobné a nejucelenější informace. Program nabízí ochutnávku z odborných témat v podobě popularizačních přednášek, besedu o možnostech a podmínkách studia, po celý den pak informační stánky jednotlivých pracovišť fakulty.

Jeden den s informatikou a matematikou (JDIM)

 • Kde: Malostranské nám. 25, Praha 1
 • Kontakt: Mgr. Cyril Brom, Ph.D., ☎ 95155 4216, Cyril.Brommff.cuni.cz (informatika); RNDr. Petra Surynková, Ph.D., ☎ 95155 3235, Petra.Surynkovamff.cuni.cz (matematika)

Jeden den s informatikou a matematikou je plný přednášek, prezentací i praktických pokusů, které by měly středoškolákům i šikovným žákům základních škol napovědět, co je informatika a matematika a co zajímavého podnikáme na Matfyzu.

Jeden den s fyzikou (JDF)

 • Kde
  • dopoledne: Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2
  • odpoledne: V Holešovičkách 2, Praha 8
 • Kontakt: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc., ☎ 95155 1356, Miroslav.Cieslar mff.cuni.cz; RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., bartlovakarlin.mff.cuni.cz

Jde o den plný fyzikálních přednášek, exkurzí a experimentů – prostě neobvyklé setkání s fyzikou v budovách MFF UK na Karlově a v Troji. JDF nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty MFF UK.

Akce je vhodná pro středoškolské studenty, žáky vyšších ročníků základních škol, jejich pedagogy nebo pro příznivce fyziky z řad veřejnosti doplňuje svým zaměřením Den otevřených dveří.

Vědohraní aneb Den dětí na MFF

 • Kde: areál MFF v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8
 • Kontakt: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., ☎ 95155 2407, Zdenek.Drozdmff.cuni.cz; RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., bartlovakarlin.mff.cuni.cz

Vědohraní je tradiční akce plná fyzikálních soutěží, pokusů a show. Akce je určená zejména dětem jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí, ale na své si zde přijde každý se zájmem o fyziku bez rozdílu věku.

 • dny/start.txt
 • Poslední úprava: 2022-06-29 14:14
 • autor: jiri.suchomel