prednasky:start

Přednášky, semináře, pokusy

Přednášky z moderní fyziky

 • Kde: posluchárna T2, V Holešovičkách 2, Praha 8
 • Kontakt: prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., ☎ 95155 2505, Jiri.Podolskymff.cuni.cz

Cyklus pěti volně propojených přednášek, pořádaný pravidelně každý podzim, má více než čtyřicetiletou tradici – pokrývá jak témata důležitá z hlediska historie, tak i zajímavé objevy a poznatky moderní fyziky od kvarků až po galaxie. Cyklus je určen především středoškolským studentům se zájmem o fyziku a přírodní vědy, užitečný může být i pro středoškolské profesory a veřejnost.

Filozofické problémy fyziky

Seminář s více jak dvacetiletou tradicí organizují pracovníci Ústavu teoretické fyziky MFF UK. Formou zvaných přednášek vynikajících odborníků se zde referuje o různých otázkách filosofie vědy, historie fyziky a matematiky i obecné kultury. Seminář navštěvují především studenti a pracovníci MFF UK, ale je přístupný i širší veřejnosti. Na webové stránce je program nejbližších seminářů, ale i archiv témat od r. 1997.

Fyzikální pokusy pro střední školy

 • Termín: každou středu po celý akademický rok, ve zkouškovém období navíc i ve čtvrtek
 • Kde: posluchárna T2, V Holešovičkách 2, Praha 8
 • Kontakt: sekretariát KDF MFF UK, ☎ 95155 2407, kdfmff.cuni.cz

KDF MFF UK navazuje na úspěšnou tradici fyzikálních pokusů pro střední školy. Stejně jako v minulých letech budou předváděny pokusy ze šesti tematických bloků: mechanika, molekulová fyzika a termika, elektřina a magnetismus, optika, akustika, elektromagnetické vlnění. Na konkrétní termíny je třeba se předem přihlásit.

Fyzika do vlastních rukou

 • Termín: po mailové domluvě
 • Web: spie.cz
 • E-mail: experimentyspie.cz

Experimentální show pro střední a základní školy, kterou studenti doktorského studijního programu realizují přímo na školách. Cílem projektu není pouze studenty pobavit, ale především jim zábavnou formou rozšířit a ucelit znalosti fyziky.

Fyzika všemi smysly

Show Fyzika všemi smysly je složena z fyzikálních experimentů a je určena studentům 2. a 3. ročníků středních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Naší cílovou skupinou jsou mimopražské školy.

Science To Go

 • Termín: podle harmonogramu na webu, po domluvě
 • Kontakt: Mgr. Vojtěch Pleskot, Ph.D., vojtech.pleskotcern.ch; Mgr. Martin Rybář, Ph.D., martin.rybarcern.ch

Projekt Science to Go nabízí širokému publiku krátké přednášky o aktuálních otázkách přírodních věd.

Pod pojmem Science to Go se skrývá série krátkých přednášek, které jsou určeny široké veřejnosti a týkají se současných žhavých témat z oblasti fyziky a nejen jí. Cílem těchto přednášek je aktivně informovat veřejnost, na čem se v současné době pracuje ve vědních oborech jako je fyzika, matematika, biologie, medicína, a zároveň ukázat, jak fascinující to je a že má v současnosti smysl vědu podporovat. Projekt také dává mladým vědcům možnost k představení jejich vlastního výzkumu. Každé vystoupení obsahuje vždy 3 až 5 přednášek (cca 20 min každá) a diskuzi.

Magická fyzika

 • Termín: Po domluvě s učiteli fyziky na školách, optimálně v červnu a v září, lze domluvit i jinak. Přijedeme na Vaši školu s připraveným programem a přivezeme si všechny potřebné pomůcky.
 • Kde: přímo v posluchárnách domovských škol
 • Kontakt: prof. RNDr. Petr Chvosta, CSc., petr.chvostamff.cuni.cz, RNDr. Artem Ryabov, PhD., Artem.Ryabovmff.cuni.cz

Charakteristickým rysem našeho pásma je vnitřně propojená demonstrace většího počtu jednoduchých experimentů (minimálně 15) ve vymezeném čase 45 minut. Experimenty mají upozornit na nevšední projevy fyzikálních zákonů v běžném životě. Jejich jednoduchost, překvapivý výsledek, prvky krásy pobízejí k vlastním úvahám a v optimálním případě ke snaze o vlastní předvedení. Pásmo je vhodné pro všechny ročníky, pro danou školu a ročník přizpůsobíme výklad.

Filosofické problémy informatiky

 • Kontakt: RNDr. Svatopluk Krýsl, Ph.D., ☎ 95155 3221, Svatopluk.Kryslmff.cuni.cz; Mgr. Jiří Šejnoha, Jiri.Sejnohamff.cuni.cz

Seminář zvaných přednášek na téma související s matematikou, filosofií a informatikou. Snahou je podat pohledy z jiných břehů, položit si zajímavé otázky, získat nadhled či se jen dozvědět něco přínosného.

Firemní semináře

Série přednášek představitelů komerčních společností na aktuální technická nebo softwarově-inženýrská témata. Témata čerpají z odborné praxe dané společnosti. Studentům i zájemcům z okruhu laické a odborné veřejnosti by tyto přednášky z praxe měly poskytnout novou perspektivu na teoretické znalosti získané během studia.

Putovní přednášky z informatiky

 • Termín: po předchozí domluvě
 • E-mail: prednaskyksp.mff.cuni.cz
 • Kontakt: Bc. Karolína Burešová, ☎ 776 380 443, karrykarryanna.cz; Mgr. Martin Mareš, Ph.D., ☎ 95155 4221, mareskam.mff.cuni.cz

Série návštěv středních škol studenty MFF UK. Při těchto návštěvách předneseme několik přednášek na informatická témata, při kterých chceme zájemcům představit svět informatiky tím způsobem, jakým se přednáší na vysokých školách. Můžete se těšit na přednášky z oblasti teoretické informatiky, ale i z matematiky nebo také na praktičtější přednášku o bezpečnosti v počítačových sítích. Popovídáme si rovněž o tom, jak se k informatice a programování přistupuje na různých vysokých školách.

Kurzy, kroužky

Přípravný kurz z matematiky k maturitě a ke studiu na VŠ

Kurz matematiky je určený pro studenty středních škol jako pomoc při přípravě k maturitě a ke studiu na VŠ. V průběhu lekcí jsou řešeny typové matematické příklady a příklady podle přání účastníků. Podrobnější informace na Dni otevřených dveří.

Kroužek fyziky

 • Termín: zpravidla každý čtvrtek 17.00 – 18.30
 • Kde: Katedrální objekt – vysoká budova, 7. patro, V Holešovičkách 2, Praha 8
 • Kontakt: RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D., ☎ 737 832 210, Vojtech.Zakmff.cuni.cz

Cílem kroužku fyziky je přiblížit mladým lidem (zejména ve věku 12 až 16 let) různé fyzikální problémy a aktivně je zapojit do jejich řešení. Provádí se tu experimenty, diskutuje se, vyrábějí se různá zařízení,… Účastníci se dostanou na různá pracoviště a obsah kroužku mohou sami účastníci ovlivnit; vychází se vstříc jejich zájmu.

Malostranské Robodoupě

 • Termín: 1x měsíčně podle vyhlášení na webu
 • Kde: Malostranské náměstí 25, Praha 1
 • Kontakt: RNDr. David Obdržálek, Ph.D., ☎ 95155 4270, david.obdrzalekmff.cuni.cz

Téměř pravidelná setkání konstruktérů a programátorů robotů, elektroniky, mechatroniky. Vítán je každý, kdo něco s roboty dělá nebo kdo potřebuje pomoct či poradit - možnost konzultace s odborníky i s ostatními tvůrci. Vhodné i pro začátečníky.

 • prednasky/start.txt
 • Poslední úprava: 2022-11-01 18:36
 • autor: daniel.dupkala