studium:start

Informace o studiu

Tyto stránky zdaleka nenahrazují stránky o studiu na Matematicko-fyzikální fakultě, ale spíše se snaží přiblížit nějaké zajímavosti, které by mohly zajímat i běžné studenty a které by mohly být komplikovaně dohledatelné.

Některé přednášky MFF UK nechává natáčet (obvykle tak dvě za semestr od letního semestru 2013/14) a jsou dostupné stávajícím studentům Univerzity Karlovy (resp. těm, kdo mají login do SIS) po přihlášení na webové adrese is.mff.cuni.cz/prednasky. Můžete je využít pro svou přípravu na zápočty a zkoušky1). Natočeny již byly

 • Algoritmy a datové struktury I (NTIN060)
 • Obecná teorie relativity (NTMF111)
 • Lineární algebra a geometrie 1 (NMAG101)
 • Matematická analýza I. (NMAF051)
 • Matematická analýza II. (NMAF052)
 • Matematika pro fyziky I (NMAF061)
 • Úvod do matematické logiky (NMAG162)

Mimo výše uvedenou systematičtější snahu se natáčely či stále natáčejí některé přednášky přímo vyučujícími či studenty u následujících předmětů (a zpravidla jsou volně dostupné i pro veřejnost)

Kromě klasické možnosti vypsání papírového studijního potvrzení na přepážce studijního oddělení či vydání výpisu potvrzení studijních povinností od 1/2016 fungují i tyto možnosti.

 1. Možnost tisku potvrzení o studiu (vyžaduje doplnění razítka a podpisu na studijním oddělení). Tuto možnost najdete v modulu Osobní údaje, Potvrzení o studiu.
 2. Možnost získat potvrzení o studiu opatřené uznávanou elektronickou značkou. Takové potvrzení získané v elektronické podobě lze následně převést do listinné podoby např. na místech CzechPoint (www.czechpoint.cz), odpadá tedy nutnost osobní návštěvy studijního oddělení. Příslušnou možnost najdete v modulu Osobní údaje, El. potvrzení.
 3. Možnost získat výpis splněných studijních povinností opatřený uznávanou elektronickou značkou. Jeho využití je analogické, jako již bylo popsáno v předchozím bodě. Příslušnou možnost najdete v modulu Výsledky zkoušek - prohlížení, Přehled výsledků zkoušek (ikonka PDF dokumentu s pečetí).
 4. Vystavit výpis zkoušek opatřený uznávanou elektronickou značkou může i studijní oddělení.

Studijní oddělení a Oddělení pro vnější vztahy a propagaci zasílá mnoho zajímavých informací (o možnostech studia, různých jednorázových seminářů či exkurzí apod.) prostřednictvím e-mailové konference, kam se může kdokoliv sám registrovat na adrese lists.karlov.mff.cuni.cz/mailman/listinfo/stud-l. Je tam také možnost prohlížet archiv novinek.

 • Pokud byste byli hodně aktivní a zajímali se podrobně o dění na fakultě (a chtěli se stát třeba studentským senátorem), je dobré sledovat zápisy Akademického senátu, Kolegia děkana a Vědecké rady. Pokud se zapíšete do konference matematické sekce, tak vám budou zasílány notifikace s informací, že se objevil další takovýto zápis (+ navíc i zápisy týkající se matematické sekce).

MFF UK má smlouvy o vzájemném zpřístupnění výuky s FJFI, FIT a FEL ČVUT (dle info ze Studijního oddělení) - pokud tedy studujete na MFF UK, tak si v případě zájmu můžete zapisovat předměty i z těchto fakult - musíte si ale na jejich studijním oddělení zařídit včas možnost zápisu v rámci celoživotního vzdělávání.

Každý student se může připojit k wifi eduroam – všude tam, kde je (tedy i v jiných institucích). Podrobnosti k tomu můžete najít na stránkách CESNETu – tam jako uživatelé můžete najít i jednotlivých softwarů, jak se to dá nastavit. Specifika jednotlivých lokalit se dají nalézt na: Karlín, Karlov, Troja. Univerzitní informace naleznete na stránce ÚVT.

Každý student může využívat svých 10 GB v rámci Studentského úložiště. Bližší info na webu fakulty.

Studenti MFF UK mají možnost instalovat si program Wolfram Mathematica zpravidla v nejnovější verzi (platí fakulta alias je to pro vás zdarma). Informace o instalaci naleznete zde. Pokud byste se v tomto programu chtěli naučit základy, tak je vhodné zapsat si předmět Mathematica pro začátečníky či si nastudovat základy z materiálů na stránkách předmětu.


1)
nicméně připomínáme, že rozhodující pro to, co je daný rok zkoušeno, je to, co se odpřednášelo daný rok a sylaby se mohou v čase trochu vyvíjet
 • studium/start.txt
 • Poslední úprava: 2022-06-29 14:38
 • autor: jiri.suchomel