Kurzy, semináře a exkurze KPC

Níže uvedené kurzy jsou primárně určené pro stávající studenty či absolventy MFF UK, pro něž jsou zpravidla bezplatné (případné výjimky jsou uvedeny u dané akce). Kurzy pořádá či spolupořádá Kariérní poradenské centrum MFF UK.

Program KPC probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Další připravované exkurze

Pro nový akademický rok probíhají jednání o zaměření exkurzí, o termínech a možnostech vás budeme včas informovat. O proběhnuvších akcích najdete informace v sekci „Již proběhlé akce“.

Další připravované kurzy, semináře a workshopy

AR 2018-19

Bankovní operace, klientská síť – prostor pro informatiky a matematiky, workshop

Setkání s absolventy MFF UK působícími v rámci skupiny České Spořitelny. Akce je pořádána v rámci Partnerského programu MFF UK.

Jak na Scalu?, workshop

Scala je relativně nový programovací jazyk, který dává možnost výběru mezi funkcionálním (doporučovaným) a procedurálním (Java – kompatibilním) způsobem programování. Scala je jazyk pro JVM, lze v něm tedy používat jak Java, tak Scala knihovny. Oproti Javě nabízí několik více či méně důležitých aspektů, proč stojí za zvážení.


Již proběhlé akce.

  • studenti/kurzy.txt
  • Poslední úprava: 2018-06-12 10:37
  • autor: karolina