Kurzy, semináře a exkurze KPC

Níže uvedené kurzy jsou primárně určené pro stávající studenty či absolventy MFF UK, pro něž jsou zpravidla bezplatné (případné výjimky jsou uvedeny u dané akce). Kurzy pořádá či spolupořádá Kariérní poradenské centrum MFF UK.

Program KPC probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Další připravované akce

Pro zimní semestr aktuálně probíhájí jednání o termínech pro workshopy, semináře a exkurze. O potvrzených vás budeme včas informovat. O proběhnuvších akcích najdete informace v sekci „Již proběhlé akce“.

Prezentace mentoringového programu MFF UK

https://ovvp.mff.cuni.cz/wiki/studenti/mentoring/start

 úterý 16. 10. 2018 14:00 - 15:00 hod v posluchárně M2, Ke Karlovu 3
 úterý 16. 10. 2018 15:45 - 16:30 hod v posluchárně S3, Malostranské nám. 25
 úterý 23. 10. 2018 14:00 - 15:00 hod v posluchárna K6, Sokolovská 83
 úterý 23. 10. 2018 15:00 - 16:00 hod v KPC, V Holešovičkách 8, T140
Kdy: pátek 9. listopadu 2018
Místo: Toužimská 771, Praha - Letňany, od 8:00 do 13:00 hod. Exkurze je pro deset zájemců. Registrujte se prostřednictvím [[https://goo.gl/t1wvQ7]] do 5.11.2018.

Zveme vás na exkurzi do pražské firmy ATG, zabývající se metodami nedestruktivní detekce vad materiálů (NDT), realizovaných na základě celé řady fyzikálních principů. Kromě úvodu do jednotlivých metod budou představeny jejich různé kombinace, ukázky testování na jednotlivých strojích. Seznámíte se tedy s řadou technických aplikací pro masovou výrobu pro automobilový, letecký či petrochemický průmysl. Návštěva je nejvhodnější pro studenty materiálového inženýrství a jeho aplikací, případně výrobních technologií, ale vítáni jsou všichni zájemci o fyzikální obory.

Doprava: Vlastní. Nejlépe autobusem č. 201 ze zastávky metra „Letňany“, směr autobusu „Černý most“. Vystoupíte na zastávce Toužimská, firma se nachází přímo před zastávkou.

Pohodově při jednání s druhými - kurz konstruktivní komunikace s Jakubem Švecem

 Kurz je složen ze 4 bloků.
 Termíny: pondělky 12. 11., 19. 11., 26. 11., 3. 12. - vždy 17:30 - 20:30 hod
 Místo: KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8
 Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec
 Přihlásit se je možné vyplněním registrace na [[https://goo.gl/f9mXrh]] do 5. 11. 2018 do 12:00 hod.

Kurz účastníkům umožní ponořit se hlouběji do konstruktivní komunikace a problematiky mezilidských vztahů jak v práci, tak v osobním životě. Bude možné procvičit si řešení vybraných komunikačních situací v praxi. Praktické cvičení bude doplněné výsledky nejnovějších výzkumů zabývajících se fungováním mozku. Kurz zájemcům také pomůže pochopit, co a proč se v komunikaci děje, umožní jim zlepšit se v reflektování jejich chování a poskytne jim komunikační strategie i techniky, jak komunikovat stručně, s patřičnou naléhavostí a přitom ošetřovat mezilidské vztahy (nebo je aspoň co nejméně poškodit). Těžiště kurzu bude v praktickém trénování za pomoci videorozboru a bude rezervován dostatek prostoru pro řešení situací z praxe účastníků.

https://www.careermarket.cz/careermarket/

 Kdy: pondělí 12. listopadu 2018
 1. patro budovy informatických oborů, Malostranské nám. 25, Praha 1, přehled účastníků bude zveřejnět během října 2018
 Termín: čtvrtek 29. listopadu 2018 od 13:00 - 16:00 hod.
 Místo: laboratoře BTL Medical Technologies, Evropská 423/178, office centre CUBE, Praha 6, zastávka tramvaje Nad Džbánem
 Akce je určena pro všechny studenty MFF UK, počet míst je však omezen. Registrace zde [[https://goo.gl/iUqgwC]] do 22. 11. 2018. 

Během odpoledne navštívíte české vývojové centrum, ve kterém se vytváří zdravotnické přístroje pro oblast kardiologie, fyzioterapie a estetické medicíny. Projdete si vývojové a testovací laboratoře, v showroomu některé tyto z těchto přístrojů také uvidíte. Dále se seznámíte s pozadím klinických studií či metrologie. Poznáte úskalí převodu nápadu do praxe a patentové problematiky. Průvodci budou i absolventi MFF UK, kteří zde pracují.

Termín: pondělí 10. prosince 2018
Místo: KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, 13:00 - 16:00 hod
Akce je určena pro všechny zájemce, počet míst je však omezen na 15.
Pro účast bude nutná registrace na [[https://goo.gl/oqQeJs]] do 30. listopadu 2018 do 12:00 hod.

Program workshopu:

1) Co je AC? (co je jeho cílem, jaká je struktura, role všech účastníků)

2) AC nanečisto v bezpečném prostředí - budete se moci prostřednictvím různých aktivit vyzkoušet, jak byste v tomto způsobu výběru sami obstáli. Čeká vás sebeprezentace v angličtině, případová studie zaměřená na měkké dovednosti, druhá na tvrdé dovednosti a logické myšlení, dále text rychlé reakce v kritické situaci.

3) Zpětná vazba - po skončení si probreme společně vaši účast, tipy a triky. Určitě bude i prostor na další otázky a odpovědi.

Lektoři: Veronika Motlová, Talent Acquisition Project Manager - ADP, Jan Šťastný, IT Manager - ADP, Miloš Kracík - Datababse Administrator - ADP.

Další připravované kurzy, semináře a workshopy pro ZS AR 2018 - 2019

semináře a workshopy:

 • Zahraniční stipendia - Fullbright a Humbold
 • Time-management - workshop, neděle 2. prosince 2018
 • Open Day u Rockwell Automation - 6. prosince 2018, v AJ, určeno i studentem AJ programů
 • program Erasmus - leden 2019
 • Osobní prezentace - webové stránky, Linked-In
 • Osobnostní diagnostika a metody učení - leden 2019
 • Bankovní operace, klientská síť – prostor pro informatiky a matematiky, workshop - leden 2019

Setkání s absolventy MFF UK působícími v rámci skupiny České Spořitelny. Akce je pořádána v rámci Partnerského programu MFF UK.

 • Jak na Scalu? workshop

Scala je relativně nový programovací jazyk, který dává možnost výběru mezi funkcionálním (doporučovaným) a procedurálním (Java – kompatibilním) způsobem programování. Scala je jazyk pro JVM, lze v něm tedy používat jak Java, tak Scala knihovny. Oproti Javě nabízí několik více či méně důležitých aspektů, proč stojí za zvážení.


Již proběhlé akce.

 • studenti/kurzy.txt
 • Poslední úprava: 2018-10-17 14:18
 • autor: karolina