Kurzy, semináře a exkurze KPC

Níže uvedené kurzy jsou primárně určené pro stávající studenty či absolventy MFF UK, pro něž jsou zpravidla bezplatné (případné výjimky jsou uvedeny u dané akce). Kurzy pořádá či spolupořádá Kariérní poradenské centrum MFF UK.

Program KPC probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Místo: KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, pondělky 9., 16. a 23. dubna a 14. května od 17:30 - 20:30 h, tj. 16 výukových hodin

 Akce je určena pro všechny doktorandy a studenty MFF UK, počet míst je však omezen.
 Pro účast bude nutná registrace na http://bit.ly/2ECfqYm

Obsah kurzu: Během čtyř tříhodinových setkání se podíváte na pokročilou komunikační dovednost, a to umění vyjednávání. V mnoha situacích je třeba dosahovat dohod, kdy jak my, tak komunikační partner může měnit podmínky (domlouváme se na platu, ale i o tom, kdo bude uklízet, za mlada v kolik půjdeme spát, jako rodiče v kolik se náš potomek vrátí z večírku, s partnerem kam pojedeme na dovolenou, s policií o pokutě, apod.). Na tomto kurzu se podíváte na to, jak vyjednávat tak, aby následná dohoda byla co nejvýhodnější. Seznámíme se s tzv. „tvrdým“ či „pozičním“ vyjednáváním a s tzv. „principiálním“ vyjednáváním. Ukážete si, co během vyjednávání (spíše) dělat a na co si (spíše) dát pozor. Kurz bude prakticky a nácvikově orientován.

 Termín: pátek 18. května 2018, 11:00 - 15:00 hod
 Místo: Ondřejov, termín společného odjezdu a příjezdu bude potvrzen od katedrálního objektu "Troja", V Holešovičkách 2, Praha 8. 
 Exkurze je otevřena pouze pro omezený počet účastníků, proto se registrujte na http://bit.ly/2omXsOu do 15. 5. 2018 do 12:00 hod.
 
 Bude možné navštívit pracoviště tří oddělení Astronomického ústavu AV ČR situovaná na observatoři v Ondřejově - ve Slunečním oddělení sluneční patrolu, radioteleskop a sluneční spektrograf, v Oddělení meziplanetární hmoty kopuli s dalekohledem 0,65 m pro pozorování asteroidů a ve Stelárním oddělení robotický dalekohled D 50 a největší dalekohled u nás - Perkův dalekohled s průměrem zrcadlového objektivu 2 metry. 
 pátek 18. května 2018
 Místo: Škoda Auto a.s., Mladá Boleslav, od 7:15 - 17:00 hod, sraz v 7:15 hod před budovou MFF UK, katedrální objekt "Troja", V Holešovičkách 2, Praha 8. Společně odjezd autobusem, návrat tamtéž v 17:00 hod.
 Exkurze je otevřena pouze pro max. 20 účastníků, proto se registrujte na goo.gl/t2BfnG do 10. 5. 2018 do 12:00 hod.
 
 Program exkurze:
 9: 00 – 12:00 setkání s IT odborníky ve ŠKODA AUTO a.s.
 	      témata: IT solutions a strategie ve ŠKODA AUTO a.s., big data, 
 	      advanced analytics, software architektura, technologické platformy etc.
 	      příklady z praxe pro big data a IT řešení
 12:00 - 13:00 oběd
 13:00 - 13:30 prohlídka expozice ŠKODA Muzea
 13:30 - 14:30 exkurze do datového centra
 14:30 - 16:00 exkurze do svařovny a návštěva montážní linky
 
 Exkurze je určena všem studentům se zájmem o nová a neotřelá řešení a přístupy v IT, nejen v technické praxi.
 
 Registrace na goo.gl/t2BfnG do 15.5.2018.

Další připravované exkurze

tbc: ELLA-CS s.r.o., Hradec Králové, Crytur spol. s r.o. a centrum TOPTEC, Turnov, ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav

Další připravované kurzy, semináře a workshopy

*květen 2018

Bankovní operace, klientská síť – prostor pro informatiky a matematiky, workshop

Setkání s absolventy MFF UK působícími v rámci skupiny České Spořitelny. Akce je pořádána v rámci Partnerského programu MFF UK.

Jak na Scalu?, workshop

Scala je relativně nový programovací jazyk, který dává možnost výběru mezi funkcionálním (doporučovaným) a procedurálním (Java – kompatibilním) způsobem programování. Scala je jazyk pro JVM, lze v něm tedy používat jak Java, tak Scala knihovny. Oproti Javě nabízí několik více či méně důležitých aspektů, proč stojí za zvážení.


Již proběhlé akce.

 • studenti/kurzy.txt
 • Poslední úprava: 2018-05-11 11:45
 • autor: karolina