Kurzy, semináře a exkurze KPC

Níže uvedené kurzy jsou primárně určené pro stávající studenty či absolventy MFF UK, pro něž jsou zpravidla bezplatné (případné výjimky jsou uvedeny u dané akce). Kurzy pořádá či spolupořádá Kariérní poradenské centrum MFF UK.

Program KPC probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

Další připravované akce

Pro zimní semestr aktuálně probíhají jednání o termínech pro workshopy, semináře a exkurze. O potvrzených vás budeme včas informovat. O proběhnuvších akcích najdete informace v sekci „Již proběhlé akce“.

Na co se však můžete těšit?

 Duševní vlastnictví, autorské a patentové právo, seminář
 Kdy a kde: pondělí 18. listopadu 2019, 18:00 - 20:00 hod.
       učebna T8, V Holešovičkách 2, Praha 8

Víte co je patent, jaká práva poskytuje a jak se získává? Jde chránit obchodní tajemství a know-how? Můžete se setkat se zaměstnaneckým a “školní” vynálezem? Jak se správně nakládá s vynálezem na UK a na fakultě? Na tyto a podobné dotazy vám na semináři odpoví český patentový zástupce a evropský designový zástupce Matěj Machů, který se zaměřuje především na oblast mechaniky, fyziky a počítačových technologií. Registracehttp://bit.ly/2o0rprT

  Den s IT pro matfyzáky a matfyzačky u ŠKODA-AUTO
  Kdy a kde: středa 20. listopadu 2019, 8:00 - 16:30 hod
        ŠKODA AUTO a.s., Mladá Boleslav

Program je zajišťován v rámci spolupráce MFF UK a ŠKODA-AUTO a.s. pro studenty a pedagogy MFF UK. Co vás čeká?

- ukázky moderních technologií ve ŠKODA-AUTO

- přednášky

- prohlídka datového centra a Muzea Škoda-Auto

Doprava zajišťována hromadně a zdarma pro účastníky: odjezd v 8:00 z Černého Mostu, návrat tamtéž cca v 16:30 hod. Registracehttp://bit.ly/34bNWRR do neděle 17. listopadu 2019.

  Skupinová spolupráce a komunikace v týmu s Janem P. Nekovářem, NOVÝ vzdělávací kurz
  Kdy a kde: středy 6. 11, 20. 11., 4. 12.2019, 15:00 - 18:00 hod.
       KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, T140

Blokový kurz s Janem P. Nekovářem, ve kterém se naučíte základy úspěšné a efektivní práce se skupinou, jak dětí, tak dospělých. Připravíte se na sestavení skupinových programů, jejich moderaci, interakcí a řešení stresových situaci.

Po absolvování kurzu budete nejen efektivněji vést své skupiny s jasným cílem a s využitím vhodných nástrojů, ale významně lépe si poradíte s náročnými rozhovory s rodiči i se svými kolegy. Metoda je založena na vzájemném porozumění a pochopení základních aspektů lidské osobnosti, které dokážete chytře využívat při vedení skupiny či při náročném rozhovoru. V průběhu kurzu se dotkneme i práce na vlastním sebeuvědomování a její využití jak při práci se stresovým zatížením, tak i při efektivním vedení skupiny a rozhovoru.

Kurz je veden interaktivní zábavnou formou, která Vás v táhne do obsahu a rozvíří Vaše stávající pohledy na věc.

Kurz vychází ze zkušeností Jana P. Nekováře z mnohaletého vzdělávání ve firemním sektoru v ČR i v zahraničí, kdy během 25 let vedl již více jak 6.000 workshopů. Je to osvěžení výuky z pohledu reálné praxe z oblastí, kde efektivita komunikace a vnitřního sebepoznání rozhoduje o úspěchu firmy na trhu. Kurz Vám tak přinese nejen vlastní vzdělávací obsah, ale rozšíří Vám i možnosti Vašeho uplatnění do budoucnosti.

Vhodné zejména pro studenty vyšších ročníků programů zaměřených na vzdělávání.

Registracehttp://bit.ly/2nLPKB2 byla ukončena, ale pokud chcete přijít a začít později, ještě můžete, máme pár volných míst. Přesto se raději zapište.

  Pohodově při jednání s druhými, vzdělávací kurz
  Kdy a kde: 4x pondělí 25.11. 2019, 16.12. 2019, 6. a 13.1.2020, 17:30 - 20:30 hod
        KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Paha 8

Kurz s Jakubem Švecem účastníkům umožní ponořit se hlouběji do konstruktivní komunikace a problematiky mezilidských vztahů jak v práci, tak v osobním životě. Bude možné procvičit si řešení vybraných komunikačních situací v praxi. Praktické cvičení bude doplněné výsledky nejnovějších výzkumů zabývajících se fungováním mozku. Kurz zájemcům také pomůže pochopit, co a proč se v komunikaci děje, umožní jim zlepšit se v reflektování jejich chování a poskytne jim komunikační strategie i techniky, jak komunikovat stručně, s patřičnou naléhavostí a přitom ošetřovat mezilidské vztahy (nebo je aspoň co nejméně poškodit). Těžiště kurzu bude v praktickém trénování za pomoci videorozboru a bude rezervován dostatek prostoru pro řešení situací z praxe účastníků. Registracehttp://bit.ly/2ouPEy1 do středy 20.11.2019

  Exkurze do ATG (Advanced Technology Group)
  Kdy a kde: pátek 13. prosince 2019, 8:00 - 13:00 včetně pauzy na oběd
       ATG s.r.o.. Toužimská 771. Praha 9 - Letňany
       sraz na vrátnici firmy, 50 m od zastávky autobusu, v 8:00 hod.
       GPS poloha: N 50°8'9.657", E 14°31'20.185" nebo: N 50.136133, E 14.522225

ATG se zabývá metodami nedestruktivní detekce vad materiálů (NDT), realizovaných na základě celé řady fyzikálních principů. Kromě úvodu do jednotlivých metod budou představeny jejich různé kombinace, ukázky testování na jednotlivých strojích. Seznámíte se tedy s řadou technických aplikací pro masovou výrobu pro automobilový, letecký či petrochemický průmysl. Návštěva je nejvhodnější pro studenty materiálového inženýrství a jeho aplikací, případně výrobních technologií, ale vítáni jsou všichni zájemci o fyzikální obory. Registrace http://bit.ly/2orXTLb do pátku 6.12.2019

 Prezentace mentoringového programu pro studenty MFF UK
 Kdy a kde: v průběhu prosince 2019 ve vybraných posluchárnách

Mentoring je forma úzké spolupráce mezi menteem (studentem) a jeho mentorem (osobou z praxe), kdy mentor působí jako průvodce v určité vybrané oblasti a mentee může těžit z jeho zkušeností a dovedností. Dohoda funguje s jasným zadáním po omezenou dobu, během které se oba zúčastnění pravidelně setkávají. Potkáme se listopadu a v prosinci.

Jak přežít první ročník na Matfyzu a současně se naučit aktivně odpočívat, dva nezávislé kurzy
  **Aktivní odpočinek s Hedvikou Boukalovou**
  pondělí 13. ledna 2020, 10:00 - 15:00 hod
 ** Jak se učit s Daliborem Špokem**
  čtvrtek 16. ledna 2020, 9:00 - 15:00 hod.
  Kde:KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8

Dva nezávislé kurzy pro studenty prvních ročníků na téma techniky učení a různé formy doplňkové relaxace. Program byl připraven ve spolupráci se studenty magisterského studia a členy SKASu. Doplněn je možností průběžně diskutovat různé otázky spojené se studiem přímo se staršími studenty či máme k dispozici další poradenské pracovníky a konzultanty. Registrace jsou nyní nastavené na každou akci zvlášť, ale termín uzávěrky je pro oba kurzy stejný, tj. středa 8. ledna 2020.

Registrace „Aktivní odpočinek“http://bit.ly/354GRmC

Registrace „Jak se učit“http://bit.ly/33RaVld

Připravujeme:

  Evropská vesmírná kancelář, seminář

Prezentace možností spolupráce s ESA pro studenty, doktorandy i začínající vědce.

  Osobnostní diagnostika – co mne baví a jakou cestu si vybrat?, workshop

Workshop věnovaný diagnostice osobních a studijních předpokladů studentů.


Již proběhlé akce.

 • studenti/kurzy.txt
 • Poslední úprava: 2019-11-15 08:51
 • autor: karolina