absolventi:start

Matfyz pro absolventy

Den firem pro matematiku a informatiku

Seznámíte se s nabídkou různých forem spolupráce s firmami, které by rády do řad svých spolupracovníků získaly absolventy Matfyzu.

Veletrh absolvent

  • Termín: středa 17. dubna 2019
  • Kde: Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3-5, Praha 1
  • Kontakt: RNDr. Karolína Houžvičková Šolcová, solcovadekanat.mff.cuni.cz

Setkání studentů a absolventů UK se zaměstnavateli z nejrůznějších oblastí. Přijďte si poslechnout, co vám zaměstnavatelé mohou nabídnout a co naopak očekávají od vás. Po celý týden můžete navštěvovat semináře a kurzy.

Festival absolventů UK den celoživotního vzdělávání

  • Termín: sobota 13.dubna 2019
  • Kde: Rektorát Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3-5, Praha 1
  • Kontakt: RNDr. Karolína Houžvičková Šolcová, solcovadekanat.mff.cuni.cz

Seznámíte se se vzdělávacími, kulturními a společenskými událostmi, které průběžně připravuje Univerzita Karlova pro absolventy. Pro všechny návštěvníky je v průběhu celého dne připraven bohatý doprovodný program.

Den firem pro fyziku

Seznámíte se s nabídkou různých forem spolupráce s firmami, které by rády do řad svých spolupracovníků získaly absolventy Matfyzu.

Spolek Alumni Matfyz

Spolek Alumni Matfyz podporuje sounáležitost absolventů se svou Alma Mater. Umožňuje vzájemný kontakt mezi absolventy a fakultou, poskytuje informační zázemí o dění na fakultě a jejím okolí.

Uplatnění absolventů a studentů MFF UK, Kariérní a poradenské centrum, portál CareerMarket

Budoucí i stávající absolventi MFF UK získají informace o možnostech uplatnění v praxi. Mohou využít poradenských služeb v oblasti volby povolání (Kariérní poradenské centrum, face-to-face konzultace k životopisům a osobní prezentaci, poradenské soft-skills semináře, exkurze, mentoringový program, průzkumy uplatnění absolventů, portál www.careermarket.cz, prezentační semináře a Dny firem). K dispozici jsou dále informace o brigádách, stážích, volných místech apod.

  • absolventi/start.txt
  • Poslední úprava: 2019-03-11 17:25
  • autor: jiri.suchomel