absolventi:start

Matfyz pro absolventy

Den celoživotního vzdělávání & Festival absolventů UK

Seznámíte se se vzdělávacími, kulturními a společenskými událostmi, které průběžně připravuje Univerzita Karlova pro absolventy. Pro všechny návštěvníky je v průběhu celého dne připraven bohatý doprovodný program.

Spolek Matfyz Alumni

Spolek Matfyz Alumni podporuje sounáležitost absolventů se svou Alma Mater. Umožňuje vzájemný kontakt mezi absolventy a fakultou, poskytuje informační zázemí o dění na fakultě a jejím okolí.

  • absolventi/start.txt
  • Poslední úprava: 2022-06-23 19:17
  • autor: jiri.suchomel