seminare:start

Korespondenční semináře

O co jde?

Korespondenční seminář je jak soutěží, tak i formou zájmového vzdělávání. V průběhu školního roku je zveřejněno několik úloh v několika sériích. Série se objevují na webu a stávajícím řešitelům seminář série rozesílá přímo. Pak je nějaký čas na individuální řešení úloh. Vypracovaná řešení odešlou řešitelé zpět organizátorům. U většiny seminářů lze zasílat jak poštou, tak elektronicky. Organizátoři práce opraví, obodují a spolu s komentářem vrátí odesílatelům. Nejlepší řešitelé jsou pak pozváni na soustředění či tábory.

Semináře nejsou časově uzavřené (resp. každá série má daný termín odeslání, ale brzy po tomto termínu se objevuje opět další zadání příští série), lze do nich vstoupit kdykoliv a vypracovat třeba jen část předložených úloh.

Pro koho jsou semináře?

 • Máme semináře pro ZŠ, což znamená pro 6. - 9. ročníky základních škol a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
 • Další semináře jsou pro SŠ, tedy středoškoláky a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
 • Horní věkový limit u seminářů uplatňujeme striktně. Pokud ovšem má zájem o řešení mladší nadaný nadšenec, tak se může daného semináře účastnit také.
 • Semináře organizují většinou studenti a zaměstnanci Matfyzu.

Proč je řešit?

 • Účastníci si díky vypracovávání úloh zlepšují své znalosti v přírodních vědách. A to nejenom přípravou zpracování úloh, ale i díky zpětné vazbě od organizátorů na opravených úlohách.
 • Nejlepší řešitelé dostávají odměny.
 • Největší odměnou je účast na soustředění, v jehož rámci se účastníci mnohé naučí, seznámí se se svými vrstevníky s podobnými zájmy a také s vysokoškoláky, od kterých se mohou dozvědět to podstatné o studiu na vysoké škole. Možná to někomu nemusí znít na první poslech tak skvěle, ale kdo se soustředění zúčastní, zjistí, že to opravdu stojí za to!
 • Pokud bude účastník řešit seminář pro SŠ (kromě iKS, které není zcela oficiálně pod MFF UK a u KSP to pak platí pouze hlavní kategorii) velice dobře, pak získá Osvědčení úspěšného řešitele. Na jeho základě může požádat o prominutí odborné přijímací zkoušky na MFF UK. Obvyklou podmínkou pro udělení titulu úspěšného řešitelství je získání alespoň poloviny maximálního počtu bodů daného ročníku.

Jak se zapojit a řešit?

 • Níže je seznam korespondenčních seminářů – stačí si vybrat podle oboru, který chce někdo zkusit řešit, najít aktuální zadání na webu daného semináře a pravidla účasti. Pravidla jsou mírně odlišná pro každý seminář, stejně jako mají svoje vlastní adresy.
 • Všechny semináře chtějí vypracované úlohy na zvláštní listy A4 (ať papírové či v různých souborech pdf).
 • U většiny seminářů je možné zasílat řešení jak poštou, tak elektronicky. Při elektronickém zasílání ušetříte i za poštovné.
 • U některých úloh je potřeba si nalézt nějaké informace, které řešiteli pomohou ve zpracování úlohy. To je samozřejmě dovoleno, ale nesmí se kopírovat celé cizí práce a je potřeba zdroje v práci citovat. Stejně tak je možné diskutovat o úlohách s dalšími lidmi, ale finální řešení musí napsat každý účastník svoje.
Matematický korespondenční seminář

Matematický korespondenční seminář (MKS)

 • Matematika pro SŠ
 • Také nazývaný PraSe (zkratka z Pražský seminář)
 • Termíny soustředění:
 • Web: prase.cz/
 • E-mail: infoprase.cz
 • Adresa: Korespondenční seminář, KAM MFF UK, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
 • Vedoucí: doc. Mgr. Robert Šámal, Ph.D., ☎ 95155 4326, samaliuuk.mff.cuni.cz
 • Hlavní organizátoři: Terka Kučerová, terkapolakova3gmail.com; Matěj Doležálek, matejprase.cz

Fyzikální korespondenční seminář (FYKOS)

Fyzikální korespondenční seminář

 • Fyzika pro SŠ
 • Web: fykos.cz
 • E-mail: fykosfykos.cz
 • Adresa: FYKOS, ÚTF MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
 • Vedoucí: RNDr. Přemysl Kolorenč, Ph.D., ☎ 95155 2526, kolorencfykos.cz
 • Hlavní organizátor: Martin Vaněk, martinfykos.cz

Korespondenční seminář z programování (KSP)

Korespondenční seminář z programování

M&M, studentský časopis a korespondenční seminář

M&M, studentský časopis a korespondenční seminář

 • Matematika, fyzika a informatika pro SŠ
 • E-mail: mammatfyz.cz
 • Adresa: M&M, OVVP MFF UK, Ke Karlovu 3, 121 16 Praha 2
 • Vedoucí: Mgr. Vladan Majerech, Dr., Vladan.Majerechmff.cuni.cz
 • Hlavní organizátor: Vojtěch Gaďurek, gadurekvojtechoutlook.com
iKS

iKS

 • Pokročilá matematika pro SŠ (příprava na celostátní a mezinárodní kolo Matematické olympiády)
 • Web: iksko.org
 • E-mail: infoiksko.org
 • Adresa: iKS, KAM MFF UK, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
 • Vedoucí: Mgr. Miroslav Olšák, mirekolsak.net
 • Hlavní organizátor: Bc. David Hruška, d.hruskacentrum.cz; Štěpán Šimsa, simsa.stgmail.com

Pikomat MFF UK

 • Matematika pro ZŠ
 • E-mail: pikomatmff.cuni.cz
 • Adresa: Pikomat, KPMS MFF UK, Sokolovská 83, 186 75 Praha 8
 • Vedoucí: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D., ☎ 95155 3401, Zbynek.Pawlasmff.cuni.cz
 • Hlavní organizátor: Eliška Vítková, pikomatmff.cuni.cz
Výpočty fyzikálních úkolů

Výpočty fyzikálních úkolů (Výfuk)

 • Fyzika pro ZŠ
 • E-mail: vyfukvyfuk.mff.cuni.cz
 • Adresa: Korespondenční seminář Výfuk, MFF UK, V Holešovičkách 2, 180 00 Praha 8
 • Vedoucí: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., ☎ 95155 2410, Zdenek.Drozdmff.cuni.cz
 • Hlavní organizátor: Viktor Materna, maternavyfuk.mff.cuni.cz
 • seminare/start.txt
 • Poslední úprava: 2023-11-30 20:10
 • autor: pavla.trembulakova