studenti:kurzy

Rozdíly

Zde můžete vidět rozdíly mezi vybranou verzí a aktuální verzí dané stránky.

Odkaz na výstup diff

Obě strany předchozí revize Předchozí verze
Následující verze
Předchozí verze
studenti:kurzy [2019-12-02 10:31]
karolina [Další připravované akce]
studenti:kurzy [2020-06-02 14:55] (aktuální)
karolina [GET-CONNECTED]
Řádek 48: Řádek 48:
  
  
-===== Připravujeme na zimní ​semestr 2019-20 ===== +===== Připravujeme na letní ​semestr ​ ​AR ​2019-20 ===== 
  
  
Řádek 172: Řádek 172:
  
  
-Pro zimní semestr aktuálně probíhají jednání o termínech pro workshopy, semináře a exkurze. O potvrzených vás budeme včas informovat. O proběhnuvších akcích najdete informace v sekci "Již proběhlé akce"​. ​ 
  
-**Na co se však můžete těšit?** 
  
-  ​ 
  
-     ​Skupinová spolupráce a komunikace v týmu s Janem P. Nekovářem,​ NOVÝ vzdělávací kurz +==== GET-CONNECTED ====
-     Kdy a kde: středy 6. 11, 20. 11., 4. 12.2019, 15:00 18:00 hod. +
-                KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, T140 +
-Blokový kurz s Janem P. Nekovářem,​ ve kterém se naučíte základy úspěšné a efektivní práce se skupinou, jak dětí, tak dospělých. Připravíte se na sestavení skupinových programů, jejich moderaci, interakcí a řešení stresových situaci. ​+
  
-Po absolvování kurzu budete nejen efektivněji vést své skupiny s jasným cílem a s využitím vhodných nástrojů, ale významně lépe si poradíte s náročnými rozhovory s rodiči i se svými kolegy. Metoda je založena na vzájemném porozumění a pochopení základních aspektů lidské osobnosti, které dokážete chytře využívat ​i vedení skupiny či při náročném rozhovoruV průběhu kurzu se dotkneme i práce ​na vlastním sebeuvědomování ​její využití jak při práci se stresovým zatíženímtak i při efektivním vedení skupiny a rozhovoru.+Na íští tři měsíce jsme spustili on-line projekt [[https://​www.careermarket.cz/​veletrhy/​getconnected|GetConnected]],​ zaměřený ​na kariérové poradenství v době po-covidové. Studenti ​absolventi mají možnost konzultací s HR experty z firem nejen z partnerského programu MFF UK, ale také s našimi poradci. Virtuální pohovory můžete trénovat s Jakubem ŠvecemCV s Karolinou Šolcovou
  
-Kurz je veden interaktivní zábavnou formoukterá Vás v táhne do obsahu a rozvíří Vaše stávající pohledy na věc+Konzultace probíhají během červnaprofily firem budou zájemcům zpřístupněny až do konce srpna.
  
-Kurz vychází ze zkušeností Jana P. Nekováře z mnohaletého vzdělávání ve firemním sektoru v ČR i v zahraničí,​ kdy během 25 let vedl již více jak 6.000 workshopů. Je to osvěžení výuky z pohledu reálné praxe z oblastí, kde efektivita komunikace a vnitřního sebepoznání rozhoduje o úspěchu firmy na trhu. Kurz Vám tak přinese nejen vlastní vzdělávací obsah, ale rozšíří Vám i možnosti Vašeho uplatnění do budoucnosti. ​ 
  
-Vhodné zejména pro studenty vyšších ročníků programů zaměřených na vzdělávání. 
  
-Registrace[[http://​bit.ly/​2nLPKB2]] byla ukončena, ale pokud chcete přijít a začít později, ještě můžete, máme pár volných míst. Přesto se raději zapište.  ​ 
  
  
-     ​Pohodově při jednání s druhými, vzdělávací kurz 
-     Kdy a kde:  4x pondělí 25.11. 2019, 16.12. 2019, 6. a 13.1.2020, 17:30 - 20:30 hod 
-                 KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Paha 8 
-Kurz s Jakubem Švecem účastníkům umožní ponořit se hlouběji do konstruktivní komunikace a problematiky mezilidských vztahů jak v práci, tak v osobním životě. Bude možné procvičit si řešení vybraných komunikačních situací v praxi. Praktické cvičení bude doplněné výsledky nejnovějších výzkumů zabývajících se fungováním mozku. Kurz zájemcům také pomůže pochopit, co a proč se v komunikaci děje, umožní jim zlepšit se v reflektování jejich chování a poskytne jim komunikační strategie i techniky, jak komunikovat stručně, s patřičnou naléhavostí a přitom ošetřovat mezilidské vztahy (nebo je aspoň co nejméně poškodit). Těžiště kurzu bude v praktickém trénování za pomoci videorozboru a bude rezervován dostatek prostoru pro řešení situací z praxe účastníků. 
-Registrace[[http://​bit.ly/​2ouPEy1]] do středy 20.11.2019 
  
  
-     ​Exkurze do ATG (Advanced Technology Group) 
-     Kdy a kde: pátek 13. prosince 2019, 8:00 - 13:00 včetně pauzy na oběd 
-                ATG s.r.o.. Toužimská 771. Praha 9 - Letňany 
-                sraz na vrátnici firmy, 50 m od zastávky autobusu, v 8:00 hod. 
-                GPS poloha: N 50°8'​9.657",​ E 14°31'​20.185"​ nebo: N 50.136133, E 14.522225 
-ATG se zabývá metodami nedestruktivní detekce vad materiálů (NDT), realizovaných na základě celé řady fyzikálních principů. Kromě úvodu do jednotlivých metod budou představeny jejich různé kombinace, ukázky testování na jednotlivých strojích. Seznámíte se tedy s řadou technických aplikací pro masovou výrobu pro automobilový,​ letecký či petrochemický průmysl. Návštěva je nejvhodnější pro studenty materiálového inženýrství a jeho aplikací, případně výrobních technologií,​ ale vítáni jsou všichni zájemci o fyzikální obory. Registrace [[http://​bit.ly/​2orXTLb]] do pátku 6.12.2019 
  
 +==== PODNIKNI TO! ON-LINE osmidílný workshop ====
  
-    ​Prezentace mentoringového programu pro studenty MFF UK +    Kdy: 8x ve středu od 8.4. 2020.  
-    ​Kdy a kdev průběhu prosince 2019 ve vybraných posluchárnách +    Jak: na kurz je třeba registrace prostřednictvím fcb. Zájemci napište na mail solcova@dekanat.mff.cuni.cz a pošlu vám přístup. Počet je kapacitně omezený vzhledem k on-line nástroji. Děkujeme za vstříčnost      
-Mentoring ​je forma úzké spolupráce mezi menteem (studentem) a jeho mentorem (osobou z praxe), kdy mentor působí jako průvodce v určité vybrané oblasti a mentee může ​těžit z jeho zkušeností a dovednostíDohoda funguje s jasným zadáním ​po omezenou dobu, +
-během které se oba zúčastnění pravidelně setkávajíPotkáme se listopadu a v prosinci+
  
-  Jak přežít první ročník na Matfyzu ​současně se naučit aktivně odpočívatdva nezávislé kurzy +O čem to bude? 
-     ​**Aktivní odpočinek ​Hedvikou Boukalovou** +Uvažuješ nad nápadem ​nevíšjak ho uchopit? Nabízíme workshop ​minimem teorie ​maximem praxeKrok za krokem budeme ​etvářet nápad v businessProstřednictvím osmi setkání si každý projde cyklem od definování prvotního záměru až po vyzkoušení v praxi. Není nutné mít do začátku finanční polštář, stačí chuť odvaha
-     ​pondělí 13. ledna 2020, 10:00 - 15:00 hod +
-    ** Jak se učit s Daliborem Špokem** +
-     ​čtvrtek 16. ledna 2020, 9:00 - 15:00 hod. +
-     ​Kde:​KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 +
-Dva nezávislé kurzy pro studenty prvních ročníků na téma techniky učení ​různé formy doplňkové relaxaceProgram byl ipraven ve spolupráci se studenty magisterského studia a členy SKASuDoplněn je možností průběžně diskutovat různé otázky spojené se studiem přímo se staršími studenty ​či máme k dispozici další poradenské pracovníky ​konzultanty.  +
-Registrace jsou nyní nastavené na každou akci zvlášť, ale termín uzávěrky je pro oba kurzy stejný, tj. středa 15. prosince 2019.+
  
-Registrace "​Aktivní odpočinek"​[[http://​bit.ly/​354GRmC]]+Průvodcem workshopu bude zakladatel kurzu, Jakub Tížek. Další lektoři budou z praxe s vazbou za MFF UK.
  
-Registrace "Jak se učit"​[[http://​bit.ly/​33RaVld]] 
  
  
  
  
-Připravujeme: ​ 
  
-     ​Evropská vesmírná kancelář, seminář 
-Prezentace možností spolupráce s ESA pro studenty, doktorandy i začínající vědce. ​ 
  
  
-      Osobnostní diagnostika – co mne baví a jakou cestu si vybrat?, workshop 
-Workshop věnovaný diagnostice osobních a studijních předpokladů studentů. 
  
-      Prezentační dovednosti s EY + 
-Praktický ​workshop zaměřený na rozvoj prezentačních dovedností.+ 
 + 
 + 
 + 
 + 
 +==== HACKATHON pro Matfyzáky a Matfyzačky ==== 
 + 
 +    Kdy: původní termín 28. - 29. 3. 2020 byl zrušen, náhradní ještě nebyl stanoven 
 +    Kde: 1.patro, vybrané posluchárny,​ Malostranské nám. 25, Praha 1 
 +      
 +     
 +Registrace týmů na [[http://​bit.ly/​2SERiso]] ​  
 + 
 +Existuje dokonalý IT zločin? Dokážeš se změnit z bezmocné oběti v úspěšného lovce? 
 + 
 +Vymyslete a navrhněte algoritmus hledání škodlivých bezpečnostních událostí zaznamenaných v textových lozích různých prvků sítě. Předveďte funkčnost a obhajte přínos.  
 + 
 +K dispozici budou schéma síťové infrastruktury a logy v textové podobě a dostatečně výkonný výpočetní ​  ​server,​ různé nástroje pro práci s big data. Což vás nijak neomezuje použít nástroje jiné, dle vlastních zkušeností a znalostí. 
 + 
 +Sami si zvolíte, jaké bezpečnostní události se bude snažit detekovat, a vysvětlíte jejich relevanci a přidanou hodnotu, kterou lze získat z jejich detekce. 
 + 
 + 
 + 
 +Hodí se: 
 +• Schopnost tvorby SQL dotazů/ použití grepu/awk 
 +• Vědět k čemu slouží router, firewall, proxy, DNS 
 +• Umět se zorientovat ve strukturovaných datech 
 +• Vcítit se do chování útočníka 
 +• Principy detekce anomálií 
 +• Vlastní počítače s sebou!  
 + 
 + 
 + 
 + 
 +===== DEN FIREM PRO MATEMATIKU A INFORMATIKUI ===== 
 + 
 +   Kdy: původní termín zrušen, náhradní zatím nebyl stanoven 
 +   Kde: 1. patro budovy informatických oborů, Malostranské nám. 25, Praha 1, přehled účastníků bude zveřejněn do konce února 2020 na https://​www.careermarket.cz/​careermarket/​den-firem-pro-matematiku-a-informatiku 
 + 
 + 
 + 
 +====  DEN FIREM PRO FYZIKU ==== 
 +   Kdy: původní termín 23.4.2020 byl zrušen, náhradní pravděpodobně během ZS AR 2020-21 
 +   ​atrium budovy fyzikálních oborů MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 a posluchárna T1 
 +   ​Program a informace o účastnících najdete na www.careermarket.cz/​careermarket/​den-firem-pro-fyziku v průběhu dubna 2020. 
 + 
 + 
 + 
 +==== JAK NA ZAHRANIČNÍ PROGRAMY A STUDIJNÍ POBYTY? ==== 
 + 
 +    Termín: aktuální termín přesunut na zimní semestr AR 2020-21 
 +    Kde: KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost č. T140       ​ 
 +Registraci na [[http://​bit.ly/​38yusJS]] ​ doporučujeme kvůli omezenému počtu míst a rovněž jako informaci pro lektory, aby věděli, jaká skupina zájemců se sejde. ​  
 + 
 + 
 +Pokud uvažujete o vědecko-výzkumné práci v Evropě, přijďte se seznámit s úspěšnými žadateli a zástupci jmenovaných organizací. 
 + 
 +Akce „Marie Sklodowska - Curie“ (MSCA), součást iniciativy H2020, podporuje mezinárodní mobilitu a profesní růst výzkumníků všech oborů. Zájemce musí získat min. akademický titul, opravňující ke studiu doktorského programu. Tedy je otevřen jak mladším, tak starším výzkumným pracovníkům. Zahrnuje několik programů (viz odkaz níže) Jedním z nich je MSCA Individual fellowship (MSCA IF), o který mohou žádat pouze lidé s dokončeným Ph.D.  
 +O své zkušenosti s programem v rámci MSCA IF se podělí **Martina Ulvrová**, absolventka geofyziky na MFF UK. Aktuálně působí na Geofyzikálním institutu ETH Zürich ve Švýcarsku. Poví vám své zkušenosti s programem včetně toho, proč je dobré číst neúspěšné projekty, jakou roli hraje výběr hostující instituce nebo proč má smysl investovat svůj čas a energii do vysoce kompetitivního programu Evropské unie.  
 + 
 +Odkaz na Martinino pracoviště [[http://​www.gfd.ethz.ch]] 
 +Odkaz na osobní stránky Martiny [[https://​mulvrova.github.io/​cv.html]] 
 + 
 +Odkaz na MSCA [[https://​www.h2020.cz/​cs/​vynikajici-veda/​akce-marie-curie-sklodowske/​informace]] 
 + 
 + 
 +   
 +      
 + Co zvažujeme dále:  
 + 
 +     ​Evropská vesmírná kancelář - prezentace možností pro Matfyzáky - studenty, doktorandy 
 +     a začínající vědce. 
 +     ​Inkubátory pro mladé podnikatele - seminář 
 +    ​Prezentační dovednosti s EY - praktický ​workshop zaměřený na rozvoj prezentačních dovedností.
  
  
  • studenti/kurzy.1575279081.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019-12-02 10:31
  • autor: karolina