dny:start

Dny s Matfyzem

Informační nebo tematické dny, které pořádá přímo Matfyz a na kterých se veřejnost může dozvědět více o studiu na něm a o vědě i výzkumu, které jsou na něm realizovány.

Noc vědců 2018

 • Termín: pátek 5. 10. 2018
 • Kde: areál PřF UK, Albertov 2038/6, 128 00 Nové Město
 • Kontakt: Mgr. Tereza Bártlová, ☎ 95155 3382, bartlovakarlin.mff.cuni.cz

Noc vědců nabídne příznivcům vědy a techniky v roce 2018 téma 100 let české vědy. Na matfyzáckých přednáškách a stáncích si budeme povídat o různých významných vědeckých objevech a současném výzkumu spojeným s tímto tématem. V programu nebude chybět například ani zábavná fyzikální show, při které se budete moct účastnit zajímavých pokusů, a další aktivity.

Informační den UK

 • Termín: *sobota 11. 11. 2017*
 • Kde: budovy Přírodovědecké fakulty UK na Albertově, Praha
 • Kontakt: OVV UK, ☎ 224 491 248, prcuni.cz; IPSC UK, ☎ 224 491 850, ipscruk.cuni.cz

Akce pro zájemce o studium na Univerzitě Karlově. Zájemci zde získají informace a přehled o organizaci studia a o přijímacím řízení. Informační stánek MFF UK doplní prezentace studijních příležitostí v přednášce studijního proděkana.

Den otevřených dveří (DOD)

 • Termín: čtvrtek 22. 11. 2018
 • Kde: budova MFF UK, Malostranské náměstí 25, Praha 1
 • Kontakt: Mgr. Luboš Veverka, ☎ 95155 1660, prmff.cuni.cz

Celodenní přehlídka všech studijních programů MFF UK (fyzika, matematika, informatika, učitelství) a jednotlivých oborů tradičně nabízí všem zájemcům podrobné a nejucelenější informace. Program nabízí ochutnávku z odborných témat v podobě popularizačních přednášek, besedu o možnostech a podmínkách studia, po celý den pak informační stánky jednotlivých pracovišť fakulty.

Nově probíhá Den otevřených dveří v jediné budově MFF UK bez nutnosti přesunů. Na internetové stránce akce se objeví v září 2017 odkaz na přihlašovací formulář. Nezapomeňte se zaregistrovat!

Nabídka zvýhodněného ubytování od kolejí UK pro zájemce o studium a jejich rodinné příslušníky.

Jeden den s informatikou a matematikou (JDIM)

 • Termín: čtvrtek 7. 2. 2019
 • Kde: Malostranské nám. 25, Praha 1
 • Kontakt: Mgr. Cyril Brom, Ph.D., ☎ 95155 4216, Cyril.Brommff.cuni.cz (informatika); RNDr. Petra Surynková, Ph.D., ☎ 95155 3235, Petra.Surynkovamff.cuni.cz (matematika)

Jeden den s informatikou a matematikou je plný přednášek, prezentací i praktických pokusů, které by měly středoškolákům i šikovným žákům základních škol napovědět, co je informatika a matematika a co zajímavého podnikáme na Matfyzu.

Jeden den s fyzikou (JDF)

 • Termín: čtvrtek 14. 2. 2019
 • Kde
  • dopoledne: Ke Karlovu 3 a 5, Praha 2
  • odpoledne: V Holešovičkách 2, Praha 8
 • Kontakt: doc. RNDr. Miroslav Cieslar, CSc., ☎ 95155 1356, Miroslav.Cieslar mff.cuni.cz; RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., bartlovakarlin.mff.cuni.cz

Jde o den plný fyzikálních přednášek, exkurzí a experimentů – prostě neobvyklé setkání s fyzikou v budovách MFF UK na Karlově a v Troji. JDF nabízí zajímavé experimenty a demonstrace, prohlídku špičkových zařízení na vědeckých pracovištích i rozhovory s pedagogy a studenty MFF UK.

Akce je vhodná pro středoškolské studenty, žáky vyšších ročníků základních škol, jejich pedagogy nebo pro příznivce fyziky z řad veřejnosti doplňuje svým zaměřením Den otevřených dveří.

Vědohraní aneb Den dětí na MFF

 • Termín: čtvrtek 30. 5. 2019
 • Kde: areál MFF v Troji, V Holešovičkách 2, Praha 8
 • Kontakt: doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D., ☎ 95155 2407, Zdenek.Drozdmff.cuni.cz; RNDr. Tereza Bártlová, Ph.D., bartlovakarlin.mff.cuni.cz

Vědohraní je tradiční akce plná fyzikálních soutěží, pokusů a show. Akce je určená zejména dětem jako dárek k Mezinárodnímu dni dětí, ale na své si zde přijde každý se zájmem o fyziku bez rozdílu věku.

 • dny/start.txt
 • Poslední úprava: 2019-03-21 12:03
 • autor: jiri.suchomel