studenti:kurzy

Toto je starší verze dokumentu!


Kurzy, semináře a exkurze KPC

Níže uvedené kurzy jsou primárně určené pro stávající studenty či absolventy MFF UK, pro něž jsou zpravidla bezplatné (případné výjimky jsou uvedeny u dané akce). Kurzy pořádá či spolupořádá Kariérní poradenské centrum MFF UK.

Program KPC probíhá pod záštitou projektu Zvýšení kvality vzdělávání na UK a jeho relevance pro potřeby trhu práce, reg. č. CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002362.

  
* Kurz je složen ze 4 bloků.
* Kdy: vzhledem k aktuální situaci je kurz odložen
* Kde: MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8
* Lektor: Mgr. et Mgr. Jakub Švec

Kurz nepřímo navazuje na „základní“ kurz konstruktivní komunikace (tj. prošli teoreticky i prakticky tato témata: základní informace o fungování našeho mozku, „nový“ koncept primárních potřeb, proces komunikace, konstruktivní a destruktivní komunikace, komunikační axiomy, věcná a vztahová komunikace, jak poskytovat zpětnou vazbu a řízení a vedení lidí). Nyní se zaměříme na řešení situací z praxe. Z tohoto důvodu by bylo žádoucí, aby každý z účastníků přinesl nějaké komunikační situace, které by chtěl řešit. Podíváme se rovněž na pokročilou komunikační dovednost – na asertivitu. Ujasníme si, co je a není asertivita, jaký je rozdíl mezi pasivním, agresivním, manipulativním a asertivním chováním, jaké známe manipulativní pověry a asertivní práva, seznámíme se se základním asertivním vzorcem a podíváme se na základní asertivní techniky (budování a rozvíjení vztahů, uplatňování oprávněného požadavku, odmítání žádosti o laskavost a reakce na kritiku). Kurz je orientován zejména prakticky.

 Kdy: kurz odložen, o termínu budete včas informování
 Kde: posluchárny T6 a T7, V Holešovičkách 2, Praha 8 
   

Registraci na http://bit.ly/324t6UN do pondělí 9. 3. 2020

V prakticky orientovaném workshopu budete hledat optimální cestu ke komunikaci v týmu, předávání informací, nastavení priorit, řešit krizové situace. Na základě práce v malých skupinkách budete zkoušet hledat úskalí nejasností, sporů, způsoby řešení. Výstupem bude soubor pravidel a opatření, které lze aplikovat na jakýkoliv druh projektu.

 Kdy: úterky na jaře 2020. Aktuální zahájení bude včas oznámeno.  Předpokládané termíny setkání: 31.3., 7.4., 14.4., 21.4., 28.4., 5.5. a náhradní termíny
 Kde: posluchárna T9, V Holešovičkách 2, Praha 8 pro první setkání, na pokračování se dohodneme na místě.    

Registraci na http://bit.ly/38ttj5Z doporučujeme proto, aby lektor a jeho spolupracovníci věděli, jaká skupina zájemců se sejde.

O čem to bude? Uvažuješ nad nápadem a nevíš, jak ho uchopit? Nabízíme workshop s minimem teorie a maximem praxe. Krok za krokem budeme přetvářet nápad v business. Prostřednictvím osmi setkání si každý projde cyklem od definování prvotního záměru až po vyzkoušení v praxi. Není nutné mít do začátku finanční polštář, stačí chuť a odvaha.

Průvodcem workshopu bude Víťa Zach. Víťa je markeťák, podnikatel, lektor, moderátor. Věnuje se svému byznysu a rád předává zkušenosti svým vrstevníkům. Říká vám něco termín Gara ruffa? Zkuste dohledat :-) Další lektoři budou z praxe s vazbou za MFF UK.

 Kdy: o náhradním termínu za 18. 3. 2020 vás budeme informovat
 Kde: posluchárna K1, Sokolovská 83, Praha 8 
   

Registrace na přednášku http://bit.ly/duse-MF nutná.

Přednáška proběhne ve spolupráci s organizací Nevypusť duši. Dozvíte se, proč je důležité starat se o svoji duši a seznámíte se s několika praktickými tipy, jak na to. Čeká vás úvod do sedmi zásad zdravé psychohygieny i pár slov o relaxačních technikách nebo syndromu vyhoření. Zazní i důležité informace o možnostech odborné pomoci v případě duševních obtíží.

 Kdy: původní termín 28. - 29. 3. 2020 byl zrušen, náhradní ještě nebyl stanoven
 Kde: 1.patro, vybrané posluchárny, Malostranské nám. 25, Praha 1
  
 

Registrace týmů na http://bit.ly/2SERiso

Existuje dokonalý IT zločin? Dokážeš se změnit z bezmocné oběti v úspěšného lovce?

Vymyslete a navrhněte algoritmus hledání škodlivých bezpečnostních událostí zaznamenaných v textových lozích různých prvků sítě. Předveďte funkčnost a obhajte přínos.

K dispozici budou schéma síťové infrastruktury a logy v textové podobě a dostatečně výkonný výpočetní server, různé nástroje pro práci s big data. Což vás nijak neomezuje použít nástroje jiné, dle vlastních zkušeností a znalostí.

Sami si zvolíte, jaké bezpečnostní události se bude snažit detekovat, a vysvětlíte jejich relevanci a přidanou hodnotu, kterou lze získat z jejich detekce.

Hodí se: • Schopnost tvorby SQL dotazů/ použití grepu/awk • Vědět k čemu slouží router, firewall, proxy, DNS • Umět se zorientovat ve strukturovaných datech • Vcítit se do chování útočníka • Principy detekce anomálií • Vlastní počítače s sebou!

 Kdy: pondělí 6. dubna 2020, 10:00 - 17:00 hod.
 Kde: 1. patro budovy informatických oborů, Malostranské nám. 25, Praha 1, přehled účastníků bude zveřejněn do konce února 2020 na https://www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-matematiku-a-informatiku
 Kdy: čtvrtek 23. dubna 2020, 10:00 - 14:30 hod.
 atrium budovy fyzikálních oborů MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8 a posluchárna T1
 Program a informace o účastnících najdete na www.careermarket.cz/careermarket/den-firem-pro-fyziku v průběhu dubna 2020.
 Termín:úterý 12. května 2020, 15:30 - 17:00 hod
 Kde: KPC MFF UK, V Holešovičkách 2, Praha 8, místnost č. T140    

Registraci na http://bit.ly/38yusJS doporučujeme kvůli omezenému počtu míst a rovněž jako informaci pro lektory, aby věděli, jaká skupina zájemců se sejde.

Pokud uvažujete o vědecko-výzkumné práci v Evropě, přijďte se seznámit s úspěšnými žadateli a zástupci jmenovaných organizací.

Akce „Marie Sklodowska - Curie“ (MSCA), součást iniciativy H2020, podporuje mezinárodní mobilitu a profesní růst výzkumníků všech oborů. Zájemce musí získat min. akademický titul, opravňující ke studiu doktorského programu. Tedy je otevřen jak mladším, tak starším výzkumným pracovníkům. Zahrnuje několik programů (viz odkaz níže) Jedním z nich je MSCA Individual fellowship (MSCA IF), o který mohou žádat pouze lidé s dokončeným Ph.D. O své zkušenosti s programem v rámci MSCA IF se podělí Martina Ulvrová, absolventka geofyziky na MFF UK. Aktuálně působí na Geofyzikálním institutu ETH Zürich ve Švýcarsku. Poví vám své zkušenosti s programem včetně toho, proč je dobré číst neúspěšné projekty, jakou roli hraje výběr hostující instituce nebo proč má smysl investovat svůj čas a energii do vysoce kompetitivního programu Evropské unie.

Odkaz na Martinino pracoviště http://www.gfd.ethz.ch Odkaz na osobní stránky Martiny https://mulvrova.github.io/cv.html

Odkaz na MSCA https://www.h2020.cz/cs/vynikajici-veda/akce-marie-curie-sklodowske/informace

Co zvažujeme dále:

  Evropská vesmírná kancelář - prezentace možností pro Matfyzáky - studenty, doktorandy
  a začínající vědce.
  Inkubátory pro mladé podnikatele - seminář
 Prezentační dovednosti s EY - praktický workshop zaměřený na rozvoj prezentačních dovedností.

Již proběhlé akce.

 • studenti/kurzy.1583947256.txt.gz
 • Poslední úprava: 2020-03-11 18:20
 • autor: karolina