ucitele:start

Toto je starší verze dokumentu!


Aktivity pro učitele

Veletrh nápadů učitelů fyziky

 • Termín: již proběhlo – 28. až 30. 8. 2015
 • E-mail: veletrh2015vnuf.cz
 • Kontakt: Helena Šulcová, Helena.Sulcovamff.cuni.cz

Tato tradiční akce je přehlídkou vlastní tvorby a nápadů učitelů všech stupňů škol, kteří chtějí přiblížit žákům a studentům výuku fyziky experimenty a dalšími tvořivými aktivitami, motivovat je tak pro svůj předmět a umožnit jim fyziku lépe zvládnout a pochopit.

Letošní zvaná přednáška: prof. Michael Vollmer (University of Applied Sciences Brandenburg): Fun with physics - hands on experiments in physics teaching.

Na konferenci je nutné se přihlásit elektronicky, nejpozději 30. 6.

Dynamická geometrie a její využití ve výuce matematiky

 • Termín: již proběhlo – září až říjen 2015
 • Web: odkaz se objeví na www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm
 • Kontakt: Mgr. Alena Blažková, ☎ 95155 3226, Alena.Blazkovamff.cuni.cz

Vzdělávací kurz v rozsahu 20 hodin určený učitelům matematiky.

Prázdninová škola pro učitele matematiky a fyziky (PŠUMF)

 • Termín: pravděpodobně začátek července 2016
 • Kontakt: Mgr. Karel Kolář, ☎ 95155 2610, ☎ 737 679 522, kolardekanat.mff.cuni.cz

V roce 2014 proběhly v rámci projektu OPVK (CZ.1.07/2.3.00/45.0028 „Propagace přírodovědných oborů prostřednictvím badatelsky orientované výuky a popularizace výzkumu a vývoje“) první dva běhy Prázdninové školy pro učitele matematiky a fyziky. V rámci čtyř a půl denního programu proběhlo velké množství přednášek z matematiky a fyziky a několik velice zajímavých exkurzí (např. ÚJV Řež). V roce 2015 se škola nekonala, ale v roce 2016 bychom se k ní chtěli vrátit. Podrobnosti by se měly objevit na webu nejpozději v průběhu března 2016.

Z finančních a organizačních důvodů bylo rozhodnuto školu v roce 2016 neuspořádat.

Škola učitelů informatiky (ŠUI)

 • Termín: 15. - 25. 8. 2016
 • Kontakt: RNDr. Rudolf Kryl, ☎ 95155 4218, Rudolf.Krylmff.cuni.cz

Již 24. běh Školy učitelů informatiky je intenzivní dvoutýdenní internátní školení pro učitele informatiky na středních školách s cílem seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru, tendencemi jeho vývoje i praktickými zkušenostmi.

37. mezinárodní konference Historie matematiky

Akce věnována dějinám matematiky. Je určena pro badatele, tvůrčí pracovníky, doktorandy a všechny zájemce o vývoj matematiky. Program sestává ze tří až čtyř zvaných přednášek a řady příspěvků jednotlivých účastníků konference. Sborník, který účastníci konference získají při prezentaci, je sestaven ze zvaných přednášek a konferenčních příspěvků.

Konference Cesty k matematice

Konference je zaměřena na aktuální problémy vzdělávání v matematice. Je určena vyučujícím matematiky na středních školách a pracovníkům fakult vychovávajících budoucí učitele.

 • ucitele/start.1456330435.txt.gz
 • Poslední úprava: 2016-02-24 17:13
 • autor: karel