ucitele:start

Toto je starší verze dokumentu!


Aktivity pro učitele

Dynamická geometrie a její využití ve výuce matematiky

  • Termín: již proběhlo – září až říjen 2015
  • Web: odkaz se objeví na www.karlin.mff.cuni.cz/katedry/kdm
  • Kontakt: Mgr. Alena Blažková, ☎ 95155 3226, Alena.Blazkovamff.cuni.cz

Vzdělávací kurz v rozsahu 20 hodin určený učitelům matematiky.

Škola učitelů informatiky (ŠUI)

  • Termín 2016: 15. - 25. 8. 2016
  • Termín 2017: konec srpna 2017
  • Kontakt: Mgr. Lenka Forstová, ☎ 951 554 110, lipniceksvi.mff.cuni.cz

Intenzivní desetidenní internátní školení pro učitele informatiky s cílem seznámit je s novými partiemi tohoto rychle se rozvíjejícího oboru, tendencemi jeho vývoje i praktickými zkušenostmi. V roce 2016 se koná již 24. ročník.

37. mezinárodní konference Historie matematiky

Akce věnována dějinám matematiky. Je určena pro badatele, tvůrčí pracovníky, doktorandy a všechny zájemce o vývoj matematiky. Program sestává ze tří až čtyř zvaných přednášek a řady příspěvků jednotlivých účastníků konference. Sborník, který účastníci konference získají při prezentaci, je sestaven ze zvaných přednášek a konferenčních příspěvků.

Konference Cesty k matematice

Konference je zaměřena na aktuální problémy vzdělávání v matematice. Je určena vyučujícím matematiky na středních školách a pracovníkům fakult vychovávajících budoucí učitele.

  • ucitele/start.1465978387.txt.gz
  • Poslední úprava: 2016-06-15 10:13
  • autor: klara.peskova