studenti:finance

Informace pro studenty - Jak získat nějaké finance?

Na této stránce jsou informace o některých možnostech, jak získat pro sebe/svůj výzkum nějaké finance, pokud jste studenty Matfyzu. Rozcestník k dalším vědeckým projektům, z nich do některých se mohou zapojovat také studenti, či podrobnosti k interním termínům podávání žádostí naleznete na stránce Oddělení pro vědu a zahraniční styky Matfyzu.

Obecná připomínka k možnosti získání stipendia

Možnost získat nějaké menší finance na menší vědecký projekt je v rámci Studentských fakultních grantů. Jejich podmínky jsou ukotveny v Úplném znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK - článek 3.

Žádat mohou Bc. a NMgr. studenti. Obvykle žádají jednotlivci. Projekt stačí popsat stručně (ale výstižně). Základní částka bývá 8 000 Kč, práce rešeršního charakteru obvykle dostávají 6 000 Kč, rozsáhlejší projekty se dvěma členy projektového týmu mohou dostat 12 000 Kč. Nejčastější přidělená výše je 8 000 Kč.

Finance přidělené v některých proběhlých obdobích (počet žádostí/přidělené finance)

 • jaro 2014/15 - 25 SFG/200 000 Kč
 • podzim 2014/15 - 53 SFG/438 000 Kč
 • jaro 2013/14 - 18 SFG/128 000 Kč
 • podzim 2013/14 - 55 SFG/424 000 Kč

Podrobnější návod na SFG.

Chcete získat pro svůj projektový tým až 300 tisíc Kč ročně (na stipendia, nějaké provozní náklady služební cesty na aktivní účasti na konferencích a odměny pro zaměstnance)? Jste studenti NMgr. či Ph.D. studia? Chcete realizovat nějakou vědeckou práci? V tom případě můžete požádat o GAUK.

Podrobnosti o tom, jak program funguje a jak se žádá naleznete na webu univerzity. Žádost se podává ve Webových aplikacích UK. Uzávěrka na MFF UK bývá 15. 11. na projekty na další kalendářní rok. Informaci o přidělení se dozvíte cca v březnu. Obvykle bývají nějaké náklady projektu upraveny/proškrtány – kolik financí vám bylo přiděleno se dozvíte také v březnu/dubnu.

Obvykle se v říjnu pořádají besedy, které organizuje SKAS/OSA SPIE – sledujte nástěnky, pokud máte zájem se sejít s úspěšnými žadateli.

Úspěšnost v žádostech GAUK z MFF UK

 • 2015 – 149 žádostí podáno, 54 přijato k financování (úspěšnost 36,2 %)
  • Nové projekty – mezi 54 rozděleno celkem 9 210 tisíc Kč
  • Projekty z roku 2014 – mezi 51 rozděleno celkem 9 888 tisíc Kč
  • Projekty z roku 2013 – mezi 38 rozděleno celkem 8 084 tisíc Kč
 • 2014 – 137 žádostí podáno, 55 přijato k financování (úspěšnost 40,1 %)
  • Nové projekty – mezi 55 rozděleno celkem 10 296 tisíc Kč
  • Projekty z roku 2013 – mezi 57 rozděleno celkem 11 487 tisíc Kč
  • Projekty z roku 2012 – mezi 30 rozděleno celkem 6 524 tisíc Kč

Prospěchové stipendium čili stipendium za vynikající studijní výsledky mohou získat studenti Bc. a Mgr. studia.

Aktuální informace o aktuálních podmínkách a aktuální výši stipendia naleznete na několika místech.

 • Pro možnost získání prospěchového stipendia musí student splňovat podmínky pro jeho získání. Obecné podmínky omezující získání stipendia jsou popsány ve Stipendijním řádu UK.
  • Základní důležité podmínky pro možnost získání stipendia jsou, že student studuje v prezenční formě studia a to ne déle než standardní dobu studia.
  • Pro přiznání u 1. roč. NMgr. se uvažuje prospěch z 3. roč. Bc.
 • Aktuální výše prospěchového stipendia je určená Směrnicí děkana o Výplatě stipendií (např. pro rok 2015 zde).
  • Výše stipendia v akademickém roce 2014/15 byla pro 2. semestr 1. ročníku Bc. 9 000 Kč za semestr ve vyšší výměře, 5 500 Kč pak v té nižší; v 2. a 3. ročníku Bc. a 1. a 2. roč. NMgr. pak 18 000 Kč za rok ve vyšší či 11 000 Kč v nižší výměře.
 • Základní předpis pro obě stipendia je Stipendijní řád UK.
 • O obě se žádá v rámci Webových aplikací UK.
 • Žádost na celý rok se podává koncem října až do cca poloviny listopadu. Stipendium pak, v případě přiznání, získá student na 10 měsíců (od října do června a za září). Je vypláceno po proběhlém čtvrtletí.
 • Podrobnosti k žádostem a jeho výše jsou stanoveny v příkazu rektora (Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 20XX/XX).
  • V nižší výměře se vyplácí všem, co si zažádají a splňují základní podmínky Stipendijního řádu UK (v zásadě jde o to být prezenční student). Jeho výše bývá cca (500 až 700) Kč/měsíc (pro Pražáky snížené na cca 250 Kč/měsíc).
 • Podrobnosti k žádostem a jeho výše jsou stanoveny v příkazu rektora (Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 20XX/XX).
  • Přibližně je to tak, že kdo má nárok na přídavek na děti, má nárok na sociální stipendium. Pro jeho získání je potřeba již dokládat doklady o příjmech.
  • Např. pro akademický rok 2015/16 je výše 1 620 Kč za kalendářní měsíc.
 • studenti/finance.txt
 • Poslední úprava: 2016-11-22 17:21
 • autor: karel