Informace pro studenty - Jak získat nějaké finance?

Na této stránce jsou informace o některých možnostech, jak získat pro sebe/svůj výzkum nějaké finance, pokud jste studenty Matfyzu. Rozcestník k dalším vědeckým projektům, z nich do některých se mohou zapojovat také studenti, či podrobnosti k interním termínům podávání žádostí naleznete na stránce Oddělení pro vědu a zahraniční styky Matfyzu.

Obecná připomínka k možnosti získání stipendia

Studentské fakultní granty (SFG)

Možnost získat nějaké menší finance na menší vědecký projekt je v rámci Studentských fakultních grantů. Jejich podmínky jsou ukotveny v Úplném znění Pravidel pro přiznávání stipendií na MFF UK - článek 3.

Žádat mohou Bc. a NMgr. studenti. Obvykle žádají jednotlivci. Projekt stačí popsat stručně (ale výstižně). Základní částka bývá 8 000 Kč, práce rešeršního charakteru obvykle dostávají 6 000 Kč, rozsáhlejší projekty se dvěma členy projektového týmu mohou dostat 12 000 Kč. Nejčastější přidělená výše je 8 000 Kč.

Finance přidělené v některých proběhlých obdobích (počet žádostí/přidělené finance)

 • jaro 2014/15 - 25 SFG/200 000 Kč
 • podzim 2014/15 - 53 SFG/438 000 Kč
 • jaro 2013/14 - 18 SFG/128 000 Kč
 • podzim 2013/14 - 55 SFG/424 000 Kč

Podrobnější návod na SFG.

Grantová agentura Univerzity Karlovy (GAUK)

Chcete získat pro svůj projektový tým až 300 tisíc Kč ročně (na stipendia, nějaké provozní náklady služební cesty na aktivní účasti na konferencích a odměny pro zaměstnance)? Jste studenti NMgr. či Ph.D. studia? Chcete realizovat nějakou vědeckou práci? V tom případě můžete požádat o GAUK.

Podrobnosti o tom, jak program funguje a jak se žádá naleznete na webu univerzity. Žádost se podává ve Webových aplikacích UK. Uzávěrka na MFF UK bývá 15. 11. na projekty na další kalendářní rok. Informaci o přidělení se dozvíte cca v březnu. Obvykle bývají nějaké náklady projektu upraveny/proškrtány – kolik financí vám bylo přiděleno se dozvíte také v březnu/dubnu.

Obvykle se v říjnu pořádají besedy, které organizuje SKAS/OSA SPIE – sledujte nástěnky, pokud máte zájem se sejít s úspěšnými žadateli.

Úspěšnost v žádostech GAUK z MFF UK

 • 2015 – 149 žádostí podáno, 54 přijato k financování (úspěšnost 36,2 %)
  • Nové projekty – mezi 54 rozděleno celkem 9 210 tisíc Kč
  • Projekty z roku 2014 – mezi 51 rozděleno celkem 9 888 tisíc Kč
  • Projekty z roku 2013 – mezi 38 rozděleno celkem 8 084 tisíc Kč
 • 2014 – 137 žádostí podáno, 55 přijato k financování (úspěšnost 40,1 %)
  • Nové projekty – mezi 55 rozděleno celkem 10 296 tisíc Kč
  • Projekty z roku 2013 – mezi 57 rozděleno celkem 11 487 tisíc Kč
  • Projekty z roku 2012 – mezi 30 rozděleno celkem 6 524 tisíc Kč

Prospěchové stipendium čili stipendium za vynikající studijní výsledky mohou získat studenti Bc. a Mgr. studia.

Aktuální informace o aktuálních podmínkách a aktuální výši stipendia naleznete na několika místech.

 • Pro možnost získání prospěchového stipendia musí student splňovat podmínky pro jeho získání. Obecné podmínky omezující získání stipendia jsou popsány ve Stipendijním řádu UK.
  • Základní důležité podmínky pro možnost získání stipendia jsou, že student studuje v prezenční formě studia a to ne déle než standardní dobu studia.
  • Pro přiznání u 1. roč. NMgr. se uvažuje prospěch z 3. roč. Bc.
 • Aktuální výše prospěchového stipendia je určená Směrnicí děkana o Výplatě stipendií (např. pro rok 2015 zde).
  • Výše stipendia v akademickém roce 2014/15 byla pro 2. semestr 1. ročníku Bc. 9 000 Kč za semestr ve vyšší výměře, 5 500 Kč pak v té nižší; v 2. a 3. ročníku Bc. a 1. a 2. roč. NMgr. pak 18 000 Kč za rok ve vyšší či 11 000 Kč v nižší výměře.
 • Základní předpis pro obě stipendia je Stipendijní řád UK.
 • O obě se žádá v rámci Webových aplikací UK.
 • Žádost na celý rok se podává koncem října až do cca poloviny listopadu. Stipendium pak, v případě přiznání, získá student na 10 měsíců (od října do června a za září). Je vypláceno po proběhlém čtvrtletí.

Ubytovací stipendium

 • Podrobnosti k žádostem a jeho výše jsou stanoveny v příkazu rektora (Poskytování Stipendií na podporu ubytování na UK v akademickém roce 20XX/XX).
  • V nižší výměře se vyplácí všem, co si zažádají a splňují základní podmínky Stipendijního řádu UK (v zásadě jde o to být prezenční student). Jeho výše bývá cca (500 až 700) Kč/měsíc (pro Pražáky snížené na cca 250 Kč/měsíc).

Sociální stipendium

 • Podrobnosti k žádostem a jeho výše jsou stanoveny v příkazu rektora (Poskytování Sociálních stipendií na UK v akademickém roce 20XX/XX).
  • Přibližně je to tak, že kdo má nárok na přídavek na děti, má nárok na sociální stipendium. Pro jeho získání je potřeba již dokládat doklady o příjmech.
  • Např. pro akademický rok 2015/16 je výše 1 620 Kč za kalendářní měsíc.
 • studenti/finance.txt
 • Poslední úprava: 2016-11-22 18:21
 • autor: karel