studenti:mentoring:start

Toto je starší verze dokumentu!


Mentoring

Mentoring je profesionální vztah mezi studentem (mentee) a mentorem, kdy mladší může těžit ze zkušeností, dovedností a kontaktů mentora. Funguje po omezenou dobu a má jasné zadání.

Mentor působí jako průvodce v určité oblasti či tématu a jeho úkolem je rozvinout základní dovednosti mentee. Na konkrétním problému ukazuje, co se v jeho praxi osvědčilo a co nikoliv, případně jaké řešení by zvolil, pokud by byl na místě menteeho. Předávání zkušeností a dovedností probíhá zpravidla v přirozeném prostředí, na kterém se partneři shodnou. Optimální je, pokud se mentorem stane i někdo z absolventů, zastávající zajímavou pozici.

Základem mentoringu je vlastní iniciativa a aktivita mentee, chuť poznávat nové věci. Jedná se o dobrovolnou, nicméně závaznou formu sdílení volného času, která může být oboustranně přínosná. Může samozřejmě vést i ke zklamání, pokud je mentee příliš pasivní a nemá přiliš velký zájem o nové informace. Svým zájmem ukazuje totiž i mentorovi směr, kterým se má společně trávený čas zabírat.

Pro vysokoškolského studenta program představuje jedinečnou příležitost blíže poznat ještě v době studia pracovní prostředí oboru, kterému se zamýšlí v budoucnu věnovat. Získává tak cenné kontakty a usnadňuje zahájení vlastní pracovní kariéry. Mentee se může stát student jakéhokoliv stupně a oboru na MFF UK.

Máte-li zájem o mentora, zašlete nám přihlášku a svůj životopis na solcovadekanat.mff.cuni.cz či kpccareermarket.cz. Pokud máte i představu svého mentora, napište nám o ní a my se vám pokusíme vašeho mentora nalézt. Aktuální seznam mentorů naleznete na stránce s vizitkami mentorů.

Úvodní prezentace

proběhnou na Malostranském nám., Ke Karlovu 3, v Sokolovské 83 a KPC MFF UK. 
v úterý 10. 12. 2019 
15:00 - 16:00 hod, KPC MFF UK, T140, V Holešovičkách 2, Praha 8
16:30 - 17:30 hod, posluchárna K7, Sokolovská 83, Praha 8

v pondělí 16. 12. 2019 
14:00 - 14:45 hod, posluchárna S8, Malostranské nám. 25, Praha 1
15:00 - 15:45 hod, posluchárna M3, Ke Karlovu 3, Praha 2 
Termíny budou zaslány prostřednictvím aktualit KPC, fakultního fcb, uvidíte je na letácích. Těšíme se na setkání!

Podrobnější informace

  • studenti/mentoring/start.1574846157.txt.gz
  • Poslední úprava: 2019-11-27 10:15
  • autor: karolina